[Dit is slechts een illustratieve weergave van de teksten in het corpus. Klik hier voor het volledige corpus met alle XML bronbestanden: C14NL.zip]

Identificatie
country Belgiƫ
settlement Mechelen
repository Stadsarchief Mechelen
collection OCMW Mechelen
idno 5049 recto
Historiek
origPlace K793r
settlement regioDuffel
region Antwerpen
Ane alle die ghene die dese lette(re)n zien zelen en(de) hoeren lesen / willem vand(er) Erdbrugghen / willem van bermebeke / heinriic vande(n) Echelpoele
gheraerd van stadiken jan van lint jan van akerne en(de) jan vande(r) heiden / scepene(n) ghemeinleke mire vrouwe(n) van duffle salut en(de) ken(n)isse der
waerheit . wij doen te wetene dat voer den drossate mire vrouwe(n) van duffle / en(de) voer ons comen es / heinriic van beffe(re) poerte(re) [?] en(de) heeft ghekent voer ons dat hi witteleke en(de) wale vercocht heeft janne veckene poerte(re) in mechelne / al dat recht dat h[em] [ver]
storuen en(de) verschene(n) es / ane een stucke lands / dat houd tuschen viere boenre en(de) vierdalf / dat gheleghe(n) es / neve(n) almiers er[ve] [?]
hersbroec in dene side / en(de) neven die strate daer men gheet te midsele werd in dande(re) zide en(de) dat men houd van mire vrouwe(n) van d[uffle]
vorghenoemt . welke versterfenesse en(de) recht jnt vorghenoemden land en(de) dat daer toe behoert / die vorghenoemde heinriic bi manessen
des vorghenoems drossaten / en(de) onse(n) von(nn)isse / op droegh in des vorghenoems drossaten hand en(de) verteegh daer af en(de) van allen
den rechte dat hi ane tvorghenoemde land en(de) dat daer toe behoert hadde ochte hebbe(n) mochte / mette(n) halme / te des vorghenoems
jans behoef en(de) te sire nacomelinghe . En(de) gheloefde die vorseide heinriic / den vorghenoemde(n) janne / waerscap gheliic dat men
pleeght en(de) men schuldech es te doene . na welke dinghe aldus gheschiet / die vorghenoemde drossate bi sire manessen / en(de) onsen
von(n)isse / jn dede en(de) jn ervede / den vorghenoemde(n) janne veckene / jnt vorghenoemde versterfenesse en(de) recht dat hi ane tvorghenoe(m)
de land / en(de) dat daer toe behoert hadde ochte hebben mochte erfeleke te hebbene en(de) te besittene Jn orconde van welken dinghen
hebben wij scepenen vorghenoemt onse(n) ghemeinen zeghel ane dese lette(re)n ghehanghen Jn ken(n)issen der waerheit . Dit was
ghedaen jnt jaer ons he(re)n . m . ccc . en(de) . achte en(de) twintegh . des saterdaeghs na die Octaue van dertien daghe

[Dit is slechts een illustratieve weergave van de teksten in het corpus. Klik hier voor het volledige corpus met alle XML bronbestanden: C14NL.zip]