[Dit is slechts een illustratieve weergave van de teksten in het corpus. Klik hier voor het volledige corpus met alle XML bronbestanden: C14NL.zip]

Identificatie
country Belgiƫ
settlement Antwerpen
repository Rijksarchief Antwerpen
collection Boogaarden Doos 05
idno 1363vier recto
Historiek
origPlace K744r
settlement regioantwerpen
region Antwerpen
Wij woute(re) vander list / ende arnoud vander molen scepene(n) jn Antw(er)pen maken cond dat vore ons quam Jacob de teen-
ghiete(re) ende verlide dat hi sculdech es van gherechte(r) witteghe(r) scoud . den minist(er) vander derde(r) ordenen sente francisc(us)
binne(n) Antw(er)pen die nv es ende namaels wesen sal tsiaers twee guldene florine dieme(n) heet hallinghe van florence
gued van goude ende swaer van ghewichte / ofte de werdde daer af in ande(re)n gueden ghelde jaerlake(r) ende erflake(r) rente(n)
te gheldene ende te gheuene alle jare vanden vorghenomden jacobe den teenghiete(re) ende van sinen nacomelinghen den
vors minist(er) vander vors derde(r) ordenen . die nv es Oft namaels wesen sal . altoes te bekeerne t(er) aelmoesene(n) behoef en(de)
te gheuene / ghelijc dat se h(er) jan strubolle priest(er) beset ende bewijst heeft ter poerten vander vors derde(r) ordene(n) te deelne
vore sine ziele den Eenen daer af op sente jans dach bapt(ist)en in midden zome(re) en(de) den ande(re)n op den kerssauond / hier vore
Soe heeft de vorghenomde jacob de teenghiete(re) verbonden en(de) te pande gheset / eenen boghart ende een bloc gheleghen inde
prochie van womelghem onder he(re)n janne van ymm(er)se t(er) hulst dbloc tusschen meest(er)s jans lande en(de) wout(er)s van mole(n)dake
ende de boghart leght tusschen de vluet en(de) meest(er)s jans lande vors / mare het es ondersproken in desen vorw(ar)den dat de
vorgh jacob de teenghiete(re) de vorghenomde twee guldene hallinghe erflake(r) rente(n) lossen en(de) af quiten sal moghen binne(n)
tween jaren die naest volghen selen der date van derre l(ett)ren . elken guldene(n) hallinc met dertiene(n) guldene(n) hallinghen ende
met der Renten vanden jare / En(de) waer se de vors jacob niet af en quijtte binne(n) den vors t(er)mine . ghelijc dat vorseit es
Soe selen sij bliuen staende erflec en(de) eeuwelec . t(er) vorseide(n) aerlmoesenen behoef ghelijc dat vors es . te deelne en(de) te gheuene
t(er) poerten vander vorseide(r) derde(r) ordene(n) vore des vors he(re)n jans strubols ziele . Jn kennissen van desen l(ett)ren bezeg(e)lt met
onsen seg(e)len / Ghegheuen jnt jaer ons he(re)n alsme(n) screef . M . CCC . tsestich en(de) drie des maendaghs vore sent(e) nicolaus
[dach]

[Dit is slechts een illustratieve weergave van de teksten in het corpus. Klik hier voor het volledige corpus met alle XML bronbestanden: C14NL.zip]