[Dit is slechts een illustratieve weergave van de teksten in het corpus. Klik hier voor het volledige corpus met alle XML bronbestanden: C14NL.zip]

Identificatie
country Belgiƫ
settlement Ronse
repository Rijksarchief Ronse
collection Geraardsbergen, Onze-Lieve-Vrouwhospitaal
idno 041r
Historiek
origPlace O228p
settlement Geraardsbergen
region Oost-Vlaanderen
Uvi Gherart gaffelkin jhan van vilebeke jhan louis Gherart gayline jhan crul Gherart van bo[u]te ende
jhan van brac[le] [scepe]nen van gheroustberghe . maken kinlech allen den ghenen die dese lettren zelen sien ende hoeren
lesen . Dat jhan van der molen heeft ghegheuen jhanne hardebollen hem ende sinen oere jn erfeliken pachte een erue
gheleghen jn pucchemain tuschen claus trioens husinghe ende erue jn dene zide ende peters hardebols siins zoens erue
jn dander zide te houdene euweleke jhan hardebolle vorseit hi ende siin oer van jhanne van der molen vorghenoemt ende
van sinen oere omme dertiene scellinghe siaers van alselkere munten alse ghinghe ende gheue sal siin binnen gher
oustberghe elkes jaers telken termpte dat men de vorseide rente sculdech es te gheldene dats te verstane elkes jaers
telken kersauonde ende ember elkes jaers euweleke tuschen kerstdach ende dertiendach darnaest volghende v(er)gh(o)l(den)
te hebbene . vort ware oec dat sake dat jhan hardebolle vorseit hi ofte siin oer niet ne gholde jhanne van der molen
v[orseit] [?] hem ofte sinen oere dese vorseide rente elkes jaer euweleke telken termpte vorghenoemt gheliic dat
vorenghescreuen es [?] e dat dertiendach ouerlede So mochte jhan van der molen vorseit hi ofte siin oer sine hant
slaen an tforseide erue jn al den ghelaghen dat gheleghen ware naghelvast ene ertvast ende houdent euweleke pay-
siuelleke alse siin p(ro)per erue sonder wedersecghen van yemene alse warbi dat de vorseide jhan hardebolle hi no siin oer
nembermer weder herhebben en mochte no neghere hande recht der an clameren en mochte . Ende al hiertoe so
heeft noch vort de vorseide jhan hardebolle bewist jhanne van der molen hem ende sinen oere al dat goet dat hi heeft
ofte hebben mach jhanne van der molen vorseit hem ende sinen oere sine hant der an te slane sonder mesdoen jn dien dat
hem an tforseide erue jet ghebrake ende dit tote ander stont dat de vorghenoemde rente ware wel ende wettelike vol
vergholden . Ende omme dat wi scepenen van gh(er)oustberghe vorseit willen dat alle dese vorworden vorghenoemt bliuen ghe
houden euweleke vast ende ghestade gheliic datse vorenghescreuen siin So hebbe wi vore ons ende vore scepenen die na ons
scepenen zel[en] [sii]n te gheroustberghe dese lettren ghezeghelt bi der beden van beede den partien vorghenoemt met
onse[n] conter[sayelen] vte hanghende jn kinnessen van waerheden . De welke lettren waren ghemaect jnt jaer
ons heren dat men scriift . Dusentech . Driehondert . ende zeuene . Sondachs vore onser vrouwendach jn spelmaende

[Dit is slechts een illustratieve weergave van de teksten in het corpus. Klik hier voor het volledige corpus met alle XML bronbestanden: C14NL.zip]