[Dit is slechts een illustratieve weergave van de teksten in het corpus. Klik hier voor het volledige corpus met alle XML bronbestanden: C14NL.zip]

Identificatie
country Belgiƫ
settlement Antwerpen
repository Rijksarchief Antwerpen
collection Boogaarden Doos 05
idno 1381tris recto
Historiek
origPlace K244p
settlement Antwerpen
region Antwerpen
Wij laureyns aerdJans / Ende Joes vanden wijngaerde Scepenen Jn antwerpen maken cond / Dat vore ons quam katline Romans
peter Romans dochter was / met Eenen mombore haer ghegheuen metten Rechte / Ende bekende dat sij om(m)e Eene som(m)e ghelds die haer
al ende wel es vergouden / vercocht heeft wel ende wittelec / peteren van eykenenberghe / tsiaers erflic / twalef vlaemsche grote
goet en(de) custbaer ghelijc dat opten dach van heden / ghenghe en(de) gane siin Jaerlikere ende erflikere Renten / Op hare Camere
metten houe gronde en(de) met al datter toe hoert / ghestaen opten Coudenberch / tusschen laureyns van berghen / ende pet(er)s
merzoeten / alsoe wij verstaen / De welke vors Camere met al datter toe hoert / de vors katline Romans met hare(n) mo(m)bore
verbonden en(de) te pande gheset heeft / ouer de vors twalef vlaemsche grote tsiaers erflikere Renten Te gheldene ende te gheuene
vander seluer katlinen ende van haren nacomelinghen / Den vors peteren van eykenenb(er)ghe en(de) sinen nacomelinghen
alle Jaere deene helft opten kerssauont / ende dandere helft op sente Jans dach bap(ti)sten Jn midden zomere Jn kennisse(n) van des(en)
l(ett)ren bezeghelt met Ons(en) zeg(e)len / Ghegheuen Jnt Jaer ons hee(re)n alsme(n) screef . m. CCC . tachte(n)tich en(de) Een / acht ende twintich daghe
Jn oeghstmaent

[Dit is slechts een illustratieve weergave van de teksten in het corpus. Klik hier voor het volledige corpus met alle XML bronbestanden: C14NL.zip]