[Dit is slechts een illustratieve weergave van de teksten in het corpus. Klik hier voor het volledige corpus met alle XML bronbestanden: C14NL.zip]

Identificatie
country Belgiƫ
settlement *** leeg ***
repository *** leeg ***
collection *** leeg ***
idno *** leeg ***
Historiek
origPlace N072p
settlement Ieper
region West-Vlaanderen
Wie joris van derbeike jacob v(an) den wereue gh(eraerd) de puud Cl(ae)sz(oon) ysemb(art) en(de) will(em) de hanscoend(er) schepenen van den yperschen ambochte doen
te wetene allen den ghonen die dese lett(re) zullen zien ende horen leisen dat kerstine ghelins heift ghecocht
ende ghecreghen heruelike ouer hare ende ouer hare hoir sieghen henric herleboud ende sieghen mar
griete
zin wiif Drie Vierendeels ymets lants litel min of litel meer ligghende jn de prochhie van vla-
mertinghe
onder min here den graue van vlaendre binnen den yperschen ambochte tusschen den
lande beatrise balch an deen zide ende tusschen den lande margriete herlebouds an dander zide van den
welken
lande de vorseide vercopers houden hem wel vergouden ende hebbens der vorseider kerstiins
halm ende gheifte gheworpen wel ende wettelike al so vsage ende costume es jnt ypersche amboch
te
ende hebbent hare ghelooft ende ghewet te war andierene van allen Calegen sieghen allen lieden
quite lant omme quite ghelt behouden sheren chins van den lande diere vte gaet Jn orconschepe
van deser dinc wie schepenen vorenghenomt hebben dese lett(ren) ghezeghelt met onserleder zeghelen
dit was ghedaen Jnt Jaer ons heren m ccc neghene ende twintech den tienten dach Jngaende
van sporkele

[Dit is slechts een illustratieve weergave van de teksten in het corpus. Klik hier voor het volledige corpus met alle XML bronbestanden: C14NL.zip]