[Dit is slechts een illustratieve weergave van de teksten in het corpus. Klik hier voor het volledige corpus met alle XML bronbestanden: C14NL.zip]

Identificatie
country Belgiƫ
settlement Brugge
repository Rijksarchief Brugge
collection Oorkonden met Blauwe Nummers
idno 2437r
Historiek
origPlace I154p
settlement Maldegem
region Oost-Vlaanderen
Wij . Clais f. ger(at)s / alaerd van der donc Jan f. Jans mang(elins) / matheeus brandin Eylwoud de vos En(de) Jan f. wou
ters heins . Scepen(en) Jn maldeghem Jn dien tiden als dit was ghedaen . Doen te wetene allen den ghene(n) die dese l(ett)ren
sullen sien of hore(n) lesen Dat Camen voor ons alse voor scepenen vors. . pieter Rose Ende Nan(n)e ziin wettelike wijf
En(de) ghaue(n) alme en(de) wettelike ghifte . Jacoppe van straten van drien ghemete . twee linen En(de) achte en(de) vichtich Roe
den lands ende buschs lichtelike min of meer . licghende Jn tambocht van maldeghem Ende Jn de prochie van sin
te lauwereins hoofdende met den westhende ant moers hooft Ende streckende hooftwaart tote den weghelkine
de kindere wouter vellebiers En(de) de kindere Jacop f. wout(er)s f. arnouds die ziin naest gheland ande noortside
Ende lodewijc de Coc ande zuutside .. Ende aldaer so ghinghens pieter en(de) Nanne vors. wel ende wettelike te bu
ten van desen vors. lande En(de) Jacop vors. die ghinx wel ende wettelike te binnen Ende zij weddent hem te wette
te waerne vri en(de) quite Jeghen elken mensche ouer ziin vri eeghin goed / met drien pen(n)e par. siaers met de(n)
ghemete huutghaende te gheldene tsgraue(n) lijfnere En(de) voord vte al desen vors. lande en(de) bussche achtiene scele
en(de) zesse pene par. siaers huutghaende te gheldene deen helt den Core van onser vrouwen tardenbourgh Ende
dander helt te sinte baefs .. Jnkennessen der wareden so hebben wij scepen(en) vors. dese l(ett)ren gheseghelt huuthanghe(n)
de met onzen zeglen . Dit was ghedaen Jnt Jaer ons he(re)n alse men screef dusentich drie hondert neghene
en(de) seue(n)tich den twee ende twintichsten dagh van meye ...

[Dit is slechts een illustratieve weergave van de teksten in het corpus. Klik hier voor het volledige corpus met alle XML bronbestanden: C14NL.zip]