[Dit is slechts een illustratieve weergave van de teksten in het corpus. Klik hier voor het volledige corpus met alle XML bronbestanden: C14NL.zip]

Identificatie
country België
settlement *** leeg ***
repository *** leeg ***
collection *** leeg ***
idno *** leeg ***
Historiek
origPlace I122p
settlement Sluis
region Zeeland (Zeeuws Vlaanderen)
WjE Gillis de grote willem van den velde hughe van beydinwaenµ de jonghe vranke van moorgheem Jan vten pits ende
Jacob Colet . scepenen in de(n) sluus kennen dat vor ons quamen als vor scepenen Gheeraerd .f . Gheeraerds . lizebette zijn wijf
ende griele gheeraerds zijn zust(er) . en(de) ghauen vp in wettelike(r) ghiften . bouden siureeleµ tsinen vryen Eeghindomme . een
huus mits alder Eruachticheden der toebehorende . en(de) aertuast en(de) nagheluast an es . voren breet achte en(de) twintich
voeten en(de) een dardendeel . voets . bachten breet viere ende twintich voeten . en(de) een vierendeel voets en(de) lant van der
strate acht(er)waerd toten watre toe staende ende ligghende binne(n) der Cuere van der sluus vors. an de noortzide van der smeets
strate naest marien Jans langhen weduwen huus of eenzide en(de) jan .f . danieels huus of anderzide . En(de) ghelouedent ende
weddent hem talle(n) daghen tewetten tewarandeerne vry quite ende onghecalengiert Jeghens elken mensche mits zesse pene-
ghen grot(er) tornoyzen en(de) twee peneghen Jnghelschen Jaerlix der huutghaende te rechten landchenze . miere vrouwe(n) van
namen telken sinte martijnsmesse Jnkennessen van dezen dinghen hebben wie scepenen vornoomt dezen chart(er)
huuthanghende bezeghelt met onzen zeglen . Dit was ghedaen jnt jaer ons heeren alsmen screef miij(C) . neghenne ende
vichtich vp den elleuensten dach van sporcle -

[Dit is slechts een illustratieve weergave van de teksten in het corpus. Klik hier voor het volledige corpus met alle XML bronbestanden: C14NL.zip]