[Dit is slechts een illustratieve weergave van de teksten in het corpus. Klik hier voor het volledige corpus met alle XML bronbestanden: C14NL.zip]

Identificatie
country Belgiƫ
settlement *** leeg ***
repository *** leeg ***
collection *** leeg ***
idno *** leeg ***
Historiek
origPlace O206p
settlement Zegelsem
region Oost-Vlaanderen
Dat moeten weten alle die sijn ende zelen sijn dat jonfrouwe kateline en(de) jonfrouwe jane van zeghelsem hebben ghecocht en(de) wel vergolden jeghen jan
vanden keye die men seit vinouter .l sc parisise siaers erfeliker renten alsulker munten alse de heeren van den lande ontfaen zelen ghemeenlike van haren
renten . te gheldene van jare te jare telken kersauonde en(de) voert onbegrepen te sine van gheldene tote sentemarienlichtmesse daer naest volghende . En(de) dese
rente so heeft jan vorseit bewijst jonf katelinen en(de) jonf janen vorseit op .ix. dachwant lands ligghende naest sire hofsteden ten keye jnt vonnesse van ze
ghelsem
die men houdt van den cloestre van lobis . Ende van desen lande so onderfde hem jan vorseit wettelijc en(de) droucht den meyer in handen te jonf kateli
nen
bouf en(de) te jonf janen bouf vorseit ouer de vorseide rente . en(de) waerre jonf kateline en(de) jonf jane vors wettelijc in gheerft . En(de) voert so droughen jonf
kateline en(de) jonf jane vorseit weder op dit vorseide lant janne vorseit te houdene alsoe langhe alse hi de vorseide rente wel gheldt . en(de) in manieren ware dat
sake dat dese rente niet al vergolden ne ware van jare te jare telken sentemarienlichtmesse dat jonf kateline en(de) jonf jane vorseit of de bringhere van
deser cyrographen souden moghen hant slaen an dit vorseide lant alsoe ment dan vonde ghelijc haren properen erue behouden sheeren rechte en(de) adelings rech
te
Ende so welken tijt dat jan vander beke die men seit vinout(er) sforseids jans vader sal sijn gheuaren van liue ter doet so moeten jonf kateline en(de) jonf
jane vorseit of de bringhere van deser cyrographen hant slaen an de .l. sc parisise siaers die jan vander beke vorseit houdende es . die bewijst sijn op de
hofstede ligghende ter smessestraten die joes smeeds was . en(de) lant der an .vj. dachwant groet lettel min of meer . en(de) op .1/2. buunre lands opt ros . en(de) op .j. dach
want
lands lettel min of meer opt neckers velt dat kateline smeeds en(de) hare kinder houdende sijn. ende quite scelden en(de) suueren dit vorseide lant van der re[n]
ten
vorseit . mids den andren bewise vorseit . Dit was al ghedaen wettelijc na costume en(de) vsage van den lande bi maninghen van den meyer en(de) bi wijsdou
me
van scepenen hier ouer was Ghiselbrecht de meyer alse meyer . Gillis vanden keye . Gillis screuel . willem van torout . willem heere . daniel baraet ende
jan de weer alse scepenen van zeghelsem . Dit was ghedaen jnt jaer ons heeren .m.ccc. ende .xlvij. jn hoymaende


[Dit is slechts een illustratieve weergave van de teksten in het corpus. Klik hier voor het volledige corpus met alle XML bronbestanden: C14NL.zip]