[Dit is slechts een illustratieve weergave van de teksten in het corpus. Klik hier voor het volledige corpus met alle XML bronbestanden: C14NL.zip]

Identificatie
country Belgiƫ
settlement Aalst
repository Stadsarchief Aalst
collection Sint-Martinuskerk
idno 015r
Historiek
origPlace O061p
settlement Aalst
region Oost-Vlaanderen
Wij .. Scepenen van Aelst .. Gilliis drigghe en(de) Jan vanden houe .. doen te wetene allen lieden dat piet(er) de vos doude heeft ghecocht en(de) gh[ecre]ghen
wettelic en(de) redelic en(de) wel uergouden Jeghen Catlinen sloex en(de) Jeghen pietren van beetsbrouc haren wetteghen voght veertiene grot torn vlaen
derscher mu(n)ten elx tsiaers erfeliker renten Te gheldene en(de) te betaelne pietren vors en(de) sinen nacom(er)s elx tsiaers telken kerssauonde euwelic ende
erfelic ghedurende En(de) dan altoes al vergouden te sine met ghereden ghelde en(de) emm(er) met alsoe selken ghelde en(de) paymente alse telken daghe van ghel-
dinghen ghinghe en(de) Gane wesen sal En(de) [min] he(r)e de graue van vlaende(re)n Jaerlix sal doen Ontfaen van siine erfeliker renten En(de) dese vors erfelike rente
soe hebben Cateline . en(de) piet(er) hare wettegh voght vorghen wettelic beset en(de) bewiist op huuse en(de) op erue en(de) op hare stede met allen dien datt(er) toe be-
hoert gheleghen buten der zoutst(ra)te poe[rte]n op de nederueste En(de) van deser Erfeliker renten soe hebbe(n) he(m) cateline en(de) piet(er) vors hare wettelike vocht wet-
telic Onterft en(de) piet(er) vors eesser wettelic toe comen en(de) in gheerft na sede en(de) . costume vander port van aelst Om pietren den vos vors en(de) sinen [na]co-
meers . de vors erfelike rente an tvors bewiis altoes te u(er)haelne en(de) te verreken ghelic vors es . Jn Orconscepen en(de) kinnessen der waerheit [ en(de) ] [?] dat
alle dese vors dinghen goet vast en(de) ghestade selen bliuen en(de) wel ghehouden teuweliken daghen ghelic vors es en(de) Om de bede van paertien soe [?] wij
scepen(en) vorghen dese l(ett)ren . gheseghelt met onsen propren seghelen vthanghende Jnt jaer Ons he(r)en doe men screef dusentich driehond(er)t seue[ne] en-
viiftech

[Dit is slechts een illustratieve weergave van de teksten in het corpus. Klik hier voor het volledige corpus met alle XML bronbestanden: C14NL.zip]