[Dit is slechts een illustratieve weergave van de teksten in het corpus. Klik hier voor het volledige corpus met alle XML bronbestanden: C14NL.zip]

Identificatie
country Belgiƫ
settlement Aalst
repository Stadsarchief Aalst
collection Sint-Martinuskerk
idno 018r
Historiek
origPlace O061p
settlement Aalst
region Oost-Vlaanderen
Wij scepenen vander poort van Aelst maken cont ende kenlike allen den gheenen die dese l(ett)ren zullen sien of hoeren leesen dat wij
in den Name vander poort bi Raede van heinricke den vremden ende Adaeme den proufst ontfanghers vander vors poort goede
hebben wtghegheuen teenen erffeliken cheynse heinricke vanden bruele eene stede met huyse ende met erue ghestaen en(de) gheleghe(n)
taelst in de nieustraete tuschen den nieuwen vleeschuyse an deen side ende der meyerien an dander side van voeren ter straeten achter
doere gaende toet Jan mondekens om(m)e vijf ponde p(ar)isise tsiaers erffeliker Renten sonder meer wtgaende ende waert dat den
vors heinricke yement onghebruic daede ofte doen wilde vander vors stede van som ofte van al so hebben wij in den Name vand(er)
vors poort gheloeft den vors heinricke vp te rechtene en(de) te verandwordene Jeghen yegheliken gheel ende al sonder sine(n) cost
achter deel ofte scaede en(de) te houdene staende van erff Rente(n) ende van allen com(m)ere vp vijf ponde par tsiaers vooren verclaert
ende dese vors vijf ponde tsiaers erffeliker Renten te gheldene en(de) te betaelene der vors poort te tween paymenten en(de) ter
minen tsiaers deen heelt telken kerssauonde en(de) dander heelt telken sente Jans messe in midden some(r) eewelike en(de) erffelike
durende Jn kennessen der waerheyt Ghegeuen onder zeghele van saken der vors poort Jnt Jaer dusentich driehondert
neghentich en(de) viue den yersten dach van ougste

[Dit is slechts een illustratieve weergave van de teksten in het corpus. Klik hier voor het volledige corpus met alle XML bronbestanden: C14NL.zip]