[Dit is slechts een illustratieve weergave van de teksten in het corpus. Klik hier voor het volledige corpus met alle XML bronbestanden: C14NL.zip]

Identificatie
country Belgiƫ
settlement Ronse
repository Rijksarchief Ronse
collection Geraardsbergen OLVHospitaal
idno 161 recto
Historiek
origPlace O228p
settlement Geraardsbergen
region Oost-Vlaanderen
Weten . alle die ghene . die siin . ende die te Comene siin . dat gheeraerd van den planke(n) . heeft
ghecocht . ende beiacht wel . ende wettelec . Jeghen gillisse van den borre . die [dappals] dochtere
heeft . ix . s parisise siaers . Erffeliker rente . Daer aue . dat gillis vorseit Cyrographie
hadde . ende die hi ouer gheleuert heeft gheraerde vorseit . Ter welker renten vorseit . Gheer(aerd)
Voerenghenoemt . es comen ende der jn gheerft wel . ende wettelec en(de) heefter al aue ghedaen . dat hi .
der af sculdech was te doene . bi wette naer Costume en(de) usage vsage van der poerd van gheroudsberghe .
Hier ouer waeren gillis van den keldere . ende Raese gaylinc . scepenen van gheroudsberghe .
Dit was ghedaen int iaer doe men screef . m . CCC . ende liij . den . xvsten . dach van septembre

[Dit is slechts een illustratieve weergave van de teksten in het corpus. Klik hier voor het volledige corpus met alle XML bronbestanden: C14NL.zip]