[Dit is slechts een illustratieve weergave van de teksten in het corpus. Klik hier voor het volledige corpus met alle XML bronbestanden: C14NL.zip]

Identificatie
country Belgiƫ
settlement Ronse
repository Rijksarchief Ronse
collection Geraardsbergen OLVHospitaal
idno 159 recto
Historiek
origPlace O227p
settlement Nederboelare
region Oost-Vlaanderen
Weten alle die ghene die siin Ende die te com(m)ene siin / Dat gheraert van den planken heeft gecocht en(de) beiaecht wel en(de) wettelike
jeghen janne den riemslaghere . xvj . s paris siaers erfeliker renten van den welke(n) gheraert vors een oude cyrog(ra)phie heeft sprekende
op een huus en(de) op een erue gheleghen te nederboelaer bi den cruce tussche(n) jans beecmans huus en(de) erue an deen side / en(de) jans toeleg
ghers huus en(de) erue in dand(er) side / dwelke vors huus en(de) erue jan moleman houdende es op den tiit van nu / En(de) in al d(er) manieren dat
de vors oude cyrog(ra)phie inhout en(de) beuaen heeft so heeft gheraert vorghenoe(m)t ieghen janne vors ghecreghe(n) wel en(de) wettelike dese
vorscreuene . xvj . s par siaers erfeliker renten en(de) die om(m)e een somme van penninghe(n) dewelke gheraert vorghenoemt janne
vors wel en(de) wetteliic betaelt heeft en(de) vergolden / Mits den welken gheraert vorghenoe(m)t de te desen vorscreuene(n) . xvj . s par
siaers erfeliker renten es toecom(m)en wel en(de) te wette en(de) wettelike d(er) in gheerft en(de) heefter al af ghedaen den here en(de) der
wet dat hire sculdich af was te doene bi wette naer sede costume en(de) vsage van der wet van nederboelaer / Hier ouer
waren Coel van der ouderlinghen Ende lieuin van gauere schepene(n) van nederboelaer Jnt Ja[er] ons heren alse men
screef m . CCC . ende . liiij . den . xviij sten dach van der maent van Meye

[Dit is slechts een illustratieve weergave van de teksten in het corpus. Klik hier voor het volledige corpus met alle XML bronbestanden: C14NL.zip]