[Dit is slechts een illustratieve weergave van de teksten in het corpus. Klik hier voor het volledige corpus met alle XML bronbestanden: C14NL.zip]

Identificatie
country Belgiƫ
settlement *** leeg ***
repository *** leeg ***
collection *** leeg ***
idno *** leeg ***
Historiek
origPlace H084p
settlement Veurne
region West-Vlaanderen
Wie Pieter vander bolle jehan aerleboud thomaes de zweiuer boudin de graue En(de) jehan boidaerd Sceipene vander poort
van veurne maken cont allen lieden / dat veraechte spronkers cam voer ons En(de) ghaf vp wel En(de) wettelike met halme
En(de) met ghiften jehan den slotelmaker / Een huus staende binder ballieuwe van veurne buter noortpoorte westwaert
an(de) strate benoorden naest daer jehan vors. nu woend / En(de) al dat an tvors. huus es aertuast En(de) nagheluast van voren
tote bachten jelast met tween capoenen ses scellinghe En(de) drie hallinghe par. siaers Erueliker Renten En(de) met vijf
scellinghe par. siaers / ten liue van grielen ereninouds coppins suster was zuster Jnt ghasthuus te wulpen / En(de) ghe
louet hem te warandeerne naer wetten van der vors. poort / jn kennessen van wareiden hebben wij sceipene vors.
deize l(ett)re ghezeghelt met onsen zeghelen die was jemaect jnt jaer ons he(re)n duzentich drie hond(er)t viere En(de) zestich
den darden dach van hoymaend


[Dit is slechts een illustratieve weergave van de teksten in het corpus. Klik hier voor het volledige corpus met alle XML bronbestanden: C14NL.zip]