[Dit is slechts een illustratieve weergave van de teksten in het corpus. Klik hier voor het volledige corpus met alle XML bronbestanden: C14NL.zip]

Identificatie
country Belgiƫ
settlement *** leeg ***
repository *** leeg ***
collection *** leeg ***
idno *** leeg ***
Historiek
origPlace N072p
settlement Ieper
region West-Vlaanderen
Wie jehan houweel lamb(er)t queke jehan van den recke joris van der beike en(de) diederic herebrecht
scepenen van den ypersschen ambochte doen te weitene tallen den gonen die dese lettre zullen zien en(de) horen leisen dat der jehan de mets portre in ypre es comen vor ons in propre persone ende heift igheuen
ywillecuerd ende yconsenteird om(m)e gode ende in alemoessenen den here jacoppe van dixmude ende den
here jehan stekerape porters in ypre of voghden s[cuue]rame van den ymenen scamelweken van den achte
prochien in de steide van ypre eweleic ende erueleic van ten vorseiden scamelweken bouf . Viue ymeite lants
viertiene roeden min lettel min jof lettel meer ligghende onder minen here van vlaendre binnen den
yp(er)sschen ambochte in de prochie van zelebeke bachten den houe dat was sher lamb(er)t morins an de west
zide
streckende toten straetkine . dat gaet te waerstine waerd Van den welken lands dat hem de vorseide
here jehan de meth ouer hem ende ouer sin hoir houd wel vernought van den vorseiden voghden in de
name van den vorseiden scamelweken Ende heuet hemleiden ten scamelweken bouf ywed ende belooft
te warandeirne jeighen allen lieden zonder caleigne behouden sheren chens vte gaende Ende es te weite
ne
dat de vorseide here jehan de meth effen mach en(de) ontfanghen de blade ende de profite van den
vorseiden lande alse langhe als hi leift ende es te weitene dat vten vorseiden lande gaet viertich scel-
linghe
par erueleke siaers de welke tgasthuus van der belle der vp heift Jn orconscep va(n) desen
singhen hebben wie scepene vornomt dese lett(r)e beseighelt met onsen zeighelen vte hanghende . dit
was ydaen jnt jar ons heren .m. ccc zeuene ende viertich saterdaghs nar onser vrauwe(n) dagh
in marte

[Dit is slechts een illustratieve weergave van de teksten in het corpus. Klik hier voor het volledige corpus met alle XML bronbestanden: C14NL.zip]