[Dit is slechts een illustratieve weergave van de teksten in het corpus. Klik hier voor het volledige corpus met alle XML bronbestanden: C14NL.zip]

Identificatie
country Belgiƫ
settlement *** leeg ***
repository *** leeg ***
collection *** leeg ***
idno *** leeg ***
Historiek
origPlace O117p
settlement Zottegem
region Oost-Vlaanderen
Wij lantschepenen van zotteghem maken cond ende kenlic allen den ghenen die nv zijn ende hier naer wesen
zullen / Dat annees van oudaghe heeft ghecocht wettelike ende Redenlike ende wel vergolden jeghen Gillise
blanckaerde / vijf dachwant ende viue ende tseuentich roeden lants lettel min ofte meer gheleghen vp de
meyers koutre bi den paerke neven gheeraerds lande van der hoeuen / Ende dit voerseide lant heeft gillis voers
vercocht met vijf modekinen euenen ende met drien schelinghen parisisen jaerlicx hute gaende te renten
te betaelne den Cloestre van ghijleghem ende met nemmeer com(m)ers / Ende gillis voerseit ghijncxs wettelike hute
ende was ontheereft van desen voerseiden lande / ende anees voernoemt quam wettelike ten voerseiden lande ende
was der jn gheheereft naer costume ende vzage van den lande van zotteghem Ende omme dat alle dese voerseide
dinghen zullen bliuen goet vast ghestade ende wel ghehouden / waren zij ghedaen al wettelike Jn kenlicheden der
der waerheden / hebben wij lantschepenen bouen ghenoemt desen presenten tsaertre ghezeghelt met onsen zeghele
hute hanghende behouden elcx mans rechte / Dit was ghedaen jnt jaer ons heeren doe men screef dusentich drie
hondert
ende viue ende tseuentich den seuene ende twintichsten dach jn aprille


[Dit is slechts een illustratieve weergave van de teksten in het corpus. Klik hier voor het volledige corpus met alle XML bronbestanden: C14NL.zip]