[Dit is slechts een illustratieve weergave van de teksten in het corpus. Klik hier voor het volledige corpus met alle XML bronbestanden: C14NL.zip]

Identificatie
country Belgiƫ
settlement Ronse
repository Rijksarchief Ronse
collection Geraardsbergen, Onze-Lieve-Vrouwhospitaal
idno 062bisr
Historiek
origPlace O728r
settlement regioGeraardsbergen
region Oost-Vlaanderen
Wi hughe van fagme[u]lles heere van wiege Doen te wetene allen lieden dat es wel ons ghe [?]
noechte en(de) wille en(de) onse speciael orlof dat min vrouwe soffie meestresse van den ospitale
onser vrouwen te gheroutsb(er)ghe heeft bejaect om(m)e tprofijt van den vors huse en(de) der armer
teeweleken daghen jeghe(n) clause van den elsbroecke lettel men of meer dan drie bunre bosch
en(de) twintech roeden dat jhans sins vader was en(de) oec sin ghecochte goet ligghende jn de prochie
van akerne neuen den busemont jn de welke drie bunre bosch vors de vors vrouwe om(m)e tpro
fit van den huus en(de) ter armer bouf es gheerft behouden dien dat tfors huus en(de) de jonfrouwen
sin sculdech ons lieden en(de) onsen nacom(m)ers . x . s witte en(de) . v . cap tsiaers Te gheldene elcxs jars
van jare te jare teeweleken daghen binnen der maent naest kerssauonde volghende En(de) jn ma
nieren ware dat sake dat si ghebraken van gheldene binnen den vors t(er)mine dat si verbuert
hadden jeghen ons eene paine van . xl . s torn en(de) dat wi mochten doen houwen en(de) sniden en(de)
vercoepen bi den welken dat wi ghecreghe(n) onse rente en(de) de paine vors voert es te wete
ne dat de vors meestresse ou(er) tvors hospitael hare heeft gheobligert en(de) verbonden dat
binnen jare en(de) binnen daghe na dien dat hars ghebreect dat behoeft dat eeneghe van den
jonfr van den vors hospitale come(n) vor onsen meiere en(de) vore onse scepenen van onsen dorpe
van akerne en(de) versoeke de vor eruachtechede ou(er) tfors huus en(de) ghelde altrecht alselc
alse de vors eruachtechede sculdech es en(de) na die alse haers ghebreect eene andre en(de) alsoe
eeweleke durende En(de) ware dat sake dat eeneghe jn ghebreke ware te versoekene de vors
eruachtechede ou(er) tfors huus jaer en(de) dach so mochte wi of die na ons bliuen selen of de
ghene die jn onse stede ware den vors bosch trecken tons wert alse onse goede eruach-
techede sonder eenech malengien En(de) om(m)e de vors coemanscepe en(de) gheloue te vastere
en(de) te sekere te wesene en(de) om(m)e tfors huus wille so hebben wi ou(er) ons en(de) ou(er) onse nacom-
mers dese jeghenwordeghe lett(r)e ghezeghelt met onse p(ro)pren zeghele vtehanghende Ghe-
maect en(de) ghegheuen jnt jaer ons heeren . m . ccc en(de) xxij . svrindaechs vore sente lauwe-
rens dach

[Dit is slechts een illustratieve weergave van de teksten in het corpus. Klik hier voor het volledige corpus met alle XML bronbestanden: C14NL.zip]