[Dit is slechts een illustratieve weergave van de teksten in het corpus. Klik hier voor het volledige corpus met alle XML bronbestanden: C14NL.zip]

Identificatie
country Belgiƫ
settlement Antwerpen
repository Rijksarchief Antwerpen
collection Boogaarden Doos 05
idno 1385 recto
Historiek
origPlace K244p
settlement Antwerpen
region Antwerpen
Wij Jan van Cothen Ende willem de moelne(re) Scepenen in Antwerpen maken cond dat vore ons quamen Claus Cant Jan cants sone was in deene p(ar)tie
Ende michiel Capric in dande(re) p(ar)tie . Ende bekenden in beiden p(ar)tien Dat de vors Claus ghegheue(n) heeft en(de) gheeft / terue en(de) in erfleken Rechte / den vors michiele
en(de) sinen nacomelinghen te houdene en(de) eeuwelec te ghebruykene Eene / Camere met houe gronde en(de) met al datter toehoert / acht(er) vut streckende toter
Royen / ghestaen bi de meere poerte / tusschen des selfs Claus Came(re) in deene zide . en(de) Jacops huys van s[t]adele[u]ende in dande(re) zide ghelijc alse die
Camere en(de) hof nv daer af ghepaelt es / alsoe zij seiden / Elcs Jaers som(m)e Eenen gulden hallinc goet van goude en(de) swaer van ghewichte / ofte viere
en(de) dertich vlaemsche grote daer vore Jaerlike(r) en(de) erflike(r) Renten / Te gheldene en(de) te gheuene / vanden vors michiele en(de) van sinen nacomelinghen
den vors Clause en(de) sinen nacomelinghen erflec en(de) eeuwelec durende alle Jare Deene helft daer af te kerssauonde Ende dande(re) helft op sente Jans dach
baptisten in midden zome(re) . Voert gheloefde de vors Claus den vors michiele / dese vors Camere met houe gronde en(de) met al datt(er) toe hoert / te waerne
en(de) te claerne quite / en(de) vry van allen ande(re)n com(m)ere en(de) calaengien diere meer op siin mochte in eneg(hen) manier(en) Voerdane es vorwaerde en(de) ondersproke(n)
tusschen den vors Clause / en(de) michiele / alse vanden vutlate / die daer acht(er) tenden / tusschen beide dese Came(re)n staet / dat de vors claus en(de) sine nacomelinghe
haren oysidrup vandien vutlate te michiels ziden waert / ane / behouden selen / alsoe langhe alse hi alsoe staende blijft ghelijc hi nv staet maer waert
dat Claus ofte sine nacomelinghe / dien vutlaet namels oppaert tymmerden / soe en souden zij gheene(n) oeysidrup te michiels ziden waert behouden .
Jn kennessen van desen l(ett)ren bezeghelt met Onsen zeghelen / Ghegheuen Jnt / Jaer ons hee(re)n alsmen screef / . m . CCC . Tachtentich en(de) viue Sesse daghe in
Aprille

[Dit is slechts een illustratieve weergave van de teksten in het corpus. Klik hier voor het volledige corpus met alle XML bronbestanden: C14NL.zip]