[Dit is slechts een illustratieve weergave van de teksten in het corpus. Klik hier voor het volledige corpus met alle XML bronbestanden: C14NL.zip]

Identificatie
country Belgiƫ
settlement Antwerpen
repository Rijksarchief Antwerpen
collection Boogaarden Doos 05
idno 1387 recto
Historiek
origPlace K244p
settlement Antwerpen
region Antwerpen
Wij michiel Tollinc Ende Jan vander Eertbrugghen Scepenen in Antwerpen maken cont / dat vore ons quam peter van Eykenenberghe
Ende bekende dat hi sculdich es van gherecher en(de) wettegher scout broeder Janne lauwers / minister nvter tyt / vanden broeders van
der / derder / oerdenen van sente fransiscus in Antwerpen Ter Aelmoesenen behouf die matheeus vanden bloemen wilen zette en(de) gaf
Jnt godshuys vander Derder oerdenen vors te bewijsene den Armen / Jn meerdernessen en(de) toe doene der Aelmoesenen Tsiaers erflec
Twee guldene pen(n)inghe Diemen heet oude scilde goet en(de) custbaer van goude en(de) van ghewichte ofte de weerde daer vore in ande(re)n
goeden ghelde Jaerleke(r) en(de) erfleke(r) renten Te gheldene en(de) te gheuene vanden vors peteren van eykenenberghe en(de) van sinen nacomelinghen den ghenen die nv machtich es de Rente vander vors Aelmoesenen te Jnnene en(de) namaels siin selen altoes ter
seluere Aelmoesenen behouf Jn beternessen en(de) toe doene vander aelmoesenen vors erflec en(de) eeuwelec duerende alle Jare deen
helft daer af op sente Jans dach baptisten in midden zome(re) en(de) dande(re) helft opden kerssauond / Ende hier toe soe heeft de vors peter
verbonden en(de) te pande gheset hem seluen en(de) al siin goet Ruerende en(de) onruerende welker hande dat es dat hi nv heeft ende
namaels vercrighen mach mer het es vorwaerde en(de) ondersproken dat peter van eykenenberghe vors Soe wanneer dat hi wille
dese vors twee oude scilde elcs Jaers erfleke(r) renten ter aelmoesenen behouf vorsvors. sal moghen coepen oft bewijsen op Eenen ander(en)
goeden pand binnen der vryheit van Antwerpen gheleghen dien den Scepenen van Antwerpen dunken sal datter goet ghenoech
vore es dats te wetene Eenen ouden scilt te male oft beide te male mer niet min dan Eenen / ende dies goede kennesse doen hebbe(n)
ter aelmoesenen behouf vors met Scepene(n) brieuen van Antwerpen soe dat vaste en(de) zeker siin sal Ende soe wanneer dat peter
vors dese vors twee oude scilde(n) elcs Jaers erfleke(r) renten aldus elder bewijst sal hebben soe sal hi en(de) al siin goet vanden vors twee ouden
scilden van dan voerdane meer te gheuene vry los en(de) quite siin en(de) bliuen altoes tallen daghen ten goeden verstane en(de) sonder arghen-
list Jn kennessen van desen l(ett)ren bezeghelt met onsen zeghelen Ghegheuen Jnt Jaer ons hee(re)n alsmen screef m . CCC . Tachtentich en(de) Sesse
veertiene daghe in februario

[Dit is slechts een illustratieve weergave van de teksten in het corpus. Klik hier voor het volledige corpus met alle XML bronbestanden: C14NL.zip]