[Dit is slechts een illustratieve weergave van de teksten in het corpus. Klik hier voor het volledige corpus met alle XML bronbestanden: C14NL.zip]

Identificatie
country Belgiƫ
settlement Aalst
repository Stadsarchief Aalst
collection Sint-Martinuskerk
idno 010r
Historiek
origPlace O061p
settlement Aalst
region Oost-Vlaanderen
Wij scepen(en) van Aelst Adaem vten kerchoue en(de) seghe(r) de hoedemake(r) / maken cont allen lieden .. Dat Gillis de loese van
haeltert heeft ghecocht en(de) ghecreghen wettelec en(de) redenlec jeghen janne den meyer van aelst twallef scellinghe par tsiaers erffe-
liker Renten de welke Rente jan de meyer vorghenoemt hadde op willems tsammels huus en(de) erue was / en(de) jonfr ma-
grieten van zierenbeke siin wetteghe wijf was / staende en(de) gheleghen in de molenst(ra)te tusschen Coppins lisen an dene
zide en(de) gillis tspaenremak(er)s an dand(er) zide / Te gheldene gillise den loesen vors of den bringhe(r) van deser lettren all[e]e
jare erffelec telken kerssauonde / enen ouden groten Conincs tornoisen ouer twallef pen(n)inghe of de waerde daer af jn
andren goeden paieme(n)te En(de) van deser vorgheseider Renten soe es Jan de meyer vorghenoemt wettelec vteghegaen en(de) wettelec
onteruet na sede en(de) costume vander port van aelst En(de) Gillis de loese vorseit esser wettelec toe comen en(de) wettelec jn gheer-
uet na sede en(de) na vsage vand(er) port van aelst vorghenoemt ouermids eenre sum(m)en van ghelde de welke Gillis de loese vorseit
janne den meyer vorghenoemt wel en(de) redenlec al v(er)gouden heeft . vort soe heeft jonfr magriete van zierenbeke vorseit v(er)kint
vore ons vorghenoemde scepen(en) dat dese vorseide erffelike Rente Jaerlijs gaet vte desen vorghenoemden huus en(de) erue ten vor
ghes[ei]eiden t(er)mine .. En(de) omme dat alle dese vorgheseide dinghe [?] siin vaste bliuen zelen ghehouden en(de) ghestade soe hebbe wij
scepenen vorghenoemt dese lettren gheseghelt vtehangh[en]de met onsen seghelen bi v(er)soeke van p(ar)tien Dit was ghedaen jnt
jaer ons he(re)n doe men screef dusentech driehondert en(de) veire en(de) twintech tsat(er)daechs vore sente luucs dach ewanglisten

[Dit is slechts een illustratieve weergave van de teksten in het corpus. Klik hier voor het volledige corpus met alle XML bronbestanden: C14NL.zip]