[Dit is slechts een illustratieve weergave van de teksten in het corpus. Klik hier voor het volledige corpus met alle XML bronbestanden: C14NL.zip]

Identificatie
country België
settlement *** leeg ***
repository *** leeg ***
collection *** leeg ***
idno *** leeg ***
Historiek
origPlace I122p
settlement Sluis
region Zeeland (Zeeuws Vlaanderen)
WJE pieter buuc willem van den velde . Jacob damaerd wouter de grote . Ende Jan vlaminc Scepenen
jn de sluus kennen . dat vor ons quam . als vor scepene(n) . Jan .f . Ryquaerds .f . boudens Ende ghaf vp in wetteliker ghiften
Jan suereele tsinen vryen Eeghindom(m)e . trechte twalefstedeel van Eere hofstede met al datt(er) vp es voren breet deze hofste-
de vors. gheheel .achte ende twint[i]ch voeten . twee dardendeel voets . bachten alzo breed . Ende lanc in de midwaerde . zeue(n)
Roeden drie voeten . ende Eenen haluen voet lands . licghende binder cuere van der sluus . an doostzide van der mercenierstra-
te . vp den houc van subboydijnstrate naest of eenzide . ende wouter Clampaerds hofstede wilen was of and(er)zide . Ende . jan .f .
Ryquaerds vorscreuen wedde . ende ghelouede . den vornomde(n) Jan suereele twalefstedeel . van dezer hofstede vors. . met al datt(er) vp
es . tallen daghen . te waranderne . te betten vry quite ende onghecalengiert Jeghens elken mensche mids tien sceleghen ende ze-
uen peneghen grot(er) tornoizen . Jaerlix ghaende huut al dezer hofstede vorscreuen gheheel . te Rechten landchenze . ende terueliker
Renten . te wetene mer ghyeµden bast[a]erd van vlaendre(n) Ruddre . viere sceleghen ende zeuen peneghen groter tornoizen . siaers telke(n)
sinte martijnsmesse . ende der Janne den paen ceuoooncµ . tsinte donaes . te brucghe . zes sceleghengroter tornoizen siaers . telken sinte
jansmesse mids somers . Jn kenness(en) der wareden . hebben wie scepenen vornomd . dezen chart(er) huuthanghende . bezeghelt met onze(n) ze-
glen . dit was ghedaen int Jaer ons heere(n) alsmen screef .m.iij(c) twee ende zestich vp den vierden dach in octobre

[Dit is slechts een illustratieve weergave van de teksten in het corpus. Klik hier voor het volledige corpus met alle XML bronbestanden: C14NL.zip]