[Dit is slechts een illustratieve weergave van de teksten in het corpus. Klik hier voor het volledige corpus met alle XML bronbestanden: C14NL.zip]

Identificatie
country Belgiƫ
settlement Ronse
repository Rijksarchief Ronse
collection Geraardsbergen, Onze-Lieve-Vrouwhospitaal
idno 064
Historiek
origPlace O228p
settlement Geraardsbergen
region Oost-Vlaanderen
WEten alle de ghene die siin en(de) die te Com(m)ene siin dat jan collekin heeft gheconsentheert ghewillecuert verkent en(de) verlijdt wel en(de) wettelike ouer hem en(de) ouer
sin naercom(m)ers besitters vanden huus en(de) erue daer hii nv vp woent / dwelke jans he(r)en was dat jan durots en(de) siin naercommers besitters vanden huus
Ende erue daer hii oec nv ter tijt jn woent daer bij gheleghen dwelke wouters tshaghers was sal moghen huusen met platten stilen an siin weech
sonder hem scade te doene en(de) alsoe s[a]en alst behuust sal siin so sullen de besitters van beede den huusen en(de) eruen voers ghed[o]en metter voers weech en(de) voert
an ghemeene houden van costen en(de) van laste sonder daer jeghen te segghene alsoe goede ghebuere sculdich siin te doene maer wel es te wetene wa(r)e
dat sake dat jan collekin [uo] [?] ers ofte de besitters van sinen huus en(de) erue tvoers huus weerden en(de) af daden so soude jan durots voers ofte de besitters van sinen
huus en(de) erue moe[ten] doen maken eenen gheuele en(de) weech an tvoers huus vp siin erue en(de) te sinen coste voert wa(r)e dat sake dan jan durots voers
ofte siin naercom(m)ers scade daden ofte yet braken an jan collekins huus ofte an de weech voers dat jan durots voers ofte de besitters van sinen huus en(de)
erue souden widden moeten doen maken restitue(r)en ou(er) oersaten redelike en(de) tamelike te sinen coste sonder eenich weder segghen Dit was ghedaen
jnt jaer ons he(r)en [als] men screef . x iiic . en(de) . xxij den xiiij . sten dach van hoymae(n)de hier ou(er) wa(r)en jan de naye(r) scepene van gheroudsberghe
en(de) joes van sc[endel] [?] beke ghezwooren [?]

[Dit is slechts een illustratieve weergave van de teksten in het corpus. Klik hier voor het volledige corpus met alle XML bronbestanden: C14NL.zip]