[Dit is slechts een illustratieve weergave van de teksten in het corpus. Klik hier voor het volledige corpus met alle XML bronbestanden: C14NL.zip]

Identificatie
country Belgiƫ
settlement Antwerpen
repository Rijksarchief Antwerpen
collection Boogaarden Doos 05
idno 1345
Historiek
origPlace K244p
settlement Antwerpen
region Antwerpen
Wij jan danijs en(de) Gielijs de scoene(re) scepene(n) in antw(er)pen maken cond . dat vore ons quam . Gielijs snacke en(de) bekinde
dat hi om(m)e ene sum(m)e( )ghelds die hem als es v(er)gouden . v(er)cocht heeft wittelec. he(re)n willeme den gorte(re) p(ri)est(er) die heelft
van eenre hofstat jn de gasthuisst(ra)te gheleghen tusschen clause den brune(n) in de een side . En(de) wilghaerden erffenesse van
vrysseele jn de ander side alsoe si seyden . aen de welke heelft vander voers. hofstat . de voerseide Gielijs bekende . dat hi
en gheen Recht daer ane en behilt En(de) scoud de selue heelft van der voerseider hofstat claerlec quite te he(re)n
willems behoef voers. alsoe dat he(re) willem voerseid met der voerseider heelft vand(er) voerseider hofstat moghen
doen zal als met sinen ygen(en) p(ro)p(r)en goede . de welke heelft vander voerseider hofstat de voerseide gielijs te vrienne en(de)
te waerne gheloefde kum(mer)loes jaer en(de) dagh van alle kum(m)e(re) en(de) kalaengen ende daer toe heeft gielijs voers.
v(er)bonden en(de) te pande gheset hem selue(n) ende alle zijn goed Rurende en(de) onrurende dat hi nv heeft of namels ghewin
nen mach . Jn kennissen van desen l(ett)ren beseghelt met onsen zeghelen Ghegheue(n) jnt jaer ons he(re)n alsm(en) screef
m ccc viertech en(de) viue op den achtienden dagh in ap(r)ille maende

[Dit is slechts een illustratieve weergave van de teksten in het corpus. Klik hier voor het volledige corpus met alle XML bronbestanden: C14NL.zip]