[Dit is slechts een illustratieve weergave van de teksten in het corpus. Klik hier voor het volledige corpus met alle XML bronbestanden: C14NL.zip]

Identificatie
country Belgiƫ
settlement Ronse
repository Rijksarchief Ronse
collection Geraardsbergen, Onze-Lieve-Vrouwhospitaal
idno 053r
Historiek
origPlace O228p
settlement Geraardsbergen
region Oost-Vlaanderen
het si sont hen allen den ghenen die dese lettren selen sien of hoeren lesen ; dat gherart van langhersain / ende katerine sijn wijf ghesont van Liue machtech har vif senne / hebben ghegheuen in aelmoessenen om tprofijt van harre zielen ende pourlec om gode den hospitale van gheroutsberghe . twee . scelinghe siaers parisise / eenen par ouer enen pen(n)inc / Ende dese twee scelinghe siaers hebbe(n) sie bewijst vp een hws ende erve Ten welken erve / Gher ende kater sijn com(m)en wettelc biden here / Ende dese twee scelinghe siaers meot dese jan spane ghelden ende sijn oer dat na hem com(m)en sal / dien vanden hostpitale bouen ghenoemt / dats tewete- ne telken sente bamesse / Ende gheuiele dat dese jan spane / hi of sijn oer niet ne hadden v(er)gouden dese twee scelinghe te kersauende daer naest volghe(n)de / soe mochten die vanden hospitale hare hant slaen / ane dat hws en(de) dat erve alse ane hare propre goet / Ende daer mede doen haren vrien wille / Ende om dat dese ghichte bouen ghenoemt sal bliuen goet ghestade ende vast / soe hebbe(n) dese p(er)soene hier bouen ghenoemt ghebeden vroeden leiden ende Disc(re)ten / den .. aabt van gheroutsb(er)ghe / ende den prochiaen pape vander selu(er) stede / dat sie willen hare zegle ane dese lettre hanghen in kin(n)essen der waerheden / Ende wi heinrec bider [lghehin]ghenessen gots .. aabt van gheroutsb(er)ghe / Ende hergoet prochiaen pape van gheroutsb(er)ghe / hebbe(n) gheseghelt dese lettre / om gode / ende in kinnessen d(er) waerheden . Jnt jaer ons heren dat men scrift ; Dusentech driehondert / ende sestiene / Jnde maent van aprille .

[Dit is slechts een illustratieve weergave van de teksten in het corpus. Klik hier voor het volledige corpus met alle XML bronbestanden: C14NL.zip]