[Dit is slechts een illustratieve weergave van de teksten in het corpus. Klik hier voor het volledige corpus met alle XML bronbestanden: C14NL.zip]

Identificatie
country Belgiƫ
settlement Ronse
repository Rijksarchief Ronse
collection Geraardsbergen, Onze-Lieve-Vrouwhospitaal
idno 067r
Historiek
origPlace O228p
settlement Geraardsbergen
region Oost-Vlaanderen
Wi jhan van den planken . Clerbout de meier . Gherart sco[u]dering jhan minne . jhan noker
stoc / louis van vilbeke en(de) jhan van asplar . Scepene van gh(e)r(r)outsb(er)ghe maken kinleec allen
den ghenen die dese lettren zelen zien en(de) hoeren lesen . Dat her Claus gayling poerter
was van gherroutsb(er)ghe ghaf ten tide dat hi leefde jn zinen ghesonden liue jn puere almo
senen sonder enech wederroepen namals der af te doene . Den hospitale onser vrouwen van
gheroutsb(er)ghe Ellef ponde siaers te heffene en(de) te hebbene na siin liif . Welke ellef ponde
siaers h(er) Claus vorseit besette en(de) bewijsde den hospitale vorghenompt op al siin Recht dat
hi hadde te dien daghe jn de muelne van gh(e)r(r)outsberghe En(de) dit bi selker condicien
dat gherart gayling siin zone en(de) jhan gayling jhan gaylings zone sins zoens was
en(de) harliede wettech oer dat quame van haren p(ro)peren lichame mochte elder besetten
den hospitale vorseit de vorseide ellef ponde siaers op andre sekere erfachtecheden ghe
leghen bin(n)en der poert van gh(e)r(r)outsb(er)ghe ofter buten jnt lant van alst bin(n)en eere
milen na der port van gh(e)r(r)outsberghe vorseit daer so wel en(de) sofficantelech beset waren
war bi dat jhan gayling . zone jhans [?] s gaylings was vorseit . es Comen vor ons en(de) heeft
de heelt van den vorseiden ellef ponden siars . dats te wetene viif ponden en(de) tien scel
linghen siars beset en(de) bewiist den vorseiden hospitale jn andren sekeren steden hir na
volghende . Dats te wetene drie pont parisie erfeliker Renten siars die jhan vor
seit heeft op een huus en(de) op een erue gheleghe(n) binne(n) der port van gh(e)r(r)outsberghe bouen
den steenputte tusschen lizanen smeds huus en(de) erue jn een zide . en(de) een huus ende
een erue dat was jhans van eursbeke jn dandre side te gheldene elkes siars jn
sente peters daghe ten jnghane van oegste en(de) emmer v(er)golden te wesene telken
sente baus daghe nast volghende ofte thuus en(de) erue voseit verboert te wesene
gheliic dat de tsarter jn heeft diere af ghemaecht es gheseghelt met onsen contre
sayhele Ende tuintechscellinghe parisise siars erfeliker Renten die jhan vorseit [he]eft
op een dachwant lants lettel mer ofte lettel men gheleghe(n) acht(er) gossins scrane(n) jn
allen den ghelaghe(n) dat gheleghe(n) es welch lant willem va(n) himbeke nam ten tide dat
hi leefde jn erfeliken pachte jheghen jhanne van den steenputte ombe tuintech scellinghe
parisise siars vorseit te gheldene elc siaers jn sente cornillis daghe en(de) ember jn sente
baus daghe naest com(m)ende v(er)golden te wesene ofte clauc vorseit verboert te wesene
ghelich dat de Cyrog(ra)phie in heeft daer af ghemaecht es vor de wet van gh(e)r(r)outsb(er)ghe
En(de) tuintechscellinghe parisise siaers erfeliker Renten van virentuintechscellinghen
parisisen siars die jhan gaylinck vorseit heeft op thuus en(de) erue dat gillis tay
mans woent jn putchemayn mette(n) seruoeren en(de) metten eruen diere toe hoere(n) gaende
tote den groeten perre te gheldene elcs siars te kersauonde En(de) emmer te sent marie(n)
lichtmesse v(er)golden te wesene ofte thuus en(de) erue en(de) seruoere vorseit en(de) al datt(er) an
ertfast en(de) naghel vast ware verboert te wesene En(de) oech tien scellinghe parisise
siars erfeliker Renten die jhan vorseit heeft op een huus en(de) erue gheleghe(n) bi gillis
taymans vorseit te gheldene elcs siars jn sente jhans daghe dat men seit jn mid
den zome(re) . ofte verbort te wesene gheliich den andren husen en(de) eruen vorgheno(m)t
Ende mits desen vorseiden Renten heeft jhan gaylinch vorseit ontladen en(de) gevrijt
de heelt van den Rechte dat h(er) claus vorseit hadde ten tide dat hi leeftde jn de
muelne van gheroutsb(er)ghe vorseit . welch heelt van den rechte vorseit verstarf jhanne
gaylinghe van heren Clause vorghenomt Ende ombe dat wi willen dat alle dese
dinghe bliuen ghehouden vast en(de) ghestade so heb wi bi beden en(de) v(er)soeke jhan
gaylings vorseit jn eene partie . en(de) der mestersen van den hospitale vorseit ou(er)
hare en(de) ouer har hospitael vorghenomt jn een andre partie dese lettren
gheseghelt met onsen contresayele vuthanghende jn innessen van ware
den welchke lettren waren ghemaeht en(de) ghegheue(n) jn jaer ons heren dat
men scriift Dusentech driehondert ende drientuintech jn doctaue van
dertiendaghe jn de maent die men heet loymaent

[Dit is slechts een illustratieve weergave van de teksten in het corpus. Klik hier voor het volledige corpus met alle XML bronbestanden: C14NL.zip]