[Dit is slechts een illustratieve weergave van de teksten in het corpus. Klik hier voor het volledige corpus met alle XML bronbestanden: C14NL.zip]

Identificatie
country Belgiƫ
settlement Antwerpen
repository Rijksarchief
collection Bogaarden Doos 5
idno 1334bis recto
Historiek
origPlace K244p
settlement Antwerpen
region Antwerpen
Wi willem sprong en(de) willem drake scepenen in antw(er)pen maken cond dat vore ons qua(m) claus van sele
sone wilen domaes van zele en(de) bekende dat hi om ene sum(m)e ghelds die hem al es v(er)gouden . vercocht heeft
wetteleke den co(n)uente vanden brude(re)n vand(er) derdd(er) ordenen sente f(ra)nsiscus wonachtech in antw(er)pen
alle dat ghedeel en(de) recht dat hi hadde en(de) houdende was int huis dat sijns vad(er)s en(de) sier moed(er) was dat m(en)
nu heet de tauelronde ghestaen bid(er) marct opden hoec vand(er) nielstaltst(ra)ten naest den huise dat men
heet die enghel met alle den rechte dat de selue claus hadde ane den grond en(de) ane al dat daer
toe hoert . dat welke ghedeel en(de) recht int vorseide huis en(de) grond de vorseide claus gheloefde te
waerne den vorseiden c(on)uente jaer en(de) dach also hi sculdech es tewaerne . In kennessen van desen lette(re)n beseghelt met onsen seghelen . Ghegheuen int jaer ons he(re)n alsm(en) screef . m . CCC . viere . en(de) derttech
des donresdaegs na sente bauen dach

[Dit is slechts een illustratieve weergave van de teksten in het corpus. Klik hier voor het volledige corpus met alle XML bronbestanden: C14NL.zip]