[Dit is slechts een illustratieve weergave van de teksten in het corpus. Klik hier voor het volledige corpus met alle XML bronbestanden: C14NL.zip]

Identificatie
country Belgiƫ
settlement Kortrijk
repository Rijksarchief Kortrijk
collection Abdij Merkem
idno 102r
Historiek
origPlace H084p
settlement Veurne
region West-Vlaanderen
Wij Symoen van polinchoue en(de) Jan zoetoom . Scepen(en) en(de) Ceur(iers) van veurnambocht doen te weitene allen lieden . dat ons wel kenlijc es
dat Jan masin salediins zone als wettelike in de steide van mer vrauwen der abedesse en(de) den Conuente van mercheem en(de) van haerlieder
weighe heift verwonnen wel en(de) wettelike met stellene met crickene en(de) met prisene in ghebanre veirscare te veurne in de borch . up miin
heere Galoys belle . de bladen van viere linen lands litel min of meer ligghende in de prochie van auencapelle besuden Ter mulaerds
steide tnaeste sticke lands zonder een oostwaerd ouer de straet streckende oost en(de) west Ghepriist de bladen van deisen Jare eerst comende
achte en(de) twintich scellinghe paris. siaers tghemet . Ende daer naer dander vijf Jaren zesse en(de) dartich scellinghen paris. siaers tghemet
den welken priis ontfinc de vors. Jan ter vors. religieussen bouf wel en(de) wettelike van den he(r)e bi der cricke / bij maninghen vande(n) he(r)e
en(de) bij vonnessen vander wet behouden elx Recht . Ende dat [?] van Tiene scellinghen paris. siaers eeweliker Renten van vichtiene Jaren
tachter die tvors. land tachter es den vors. Religieussen . al zo[n]der dit Jaer van viere en(de) neighentech also hij zeit . Jn kenness(en) van wa
reiden hebben wij scepen(en) en(de) Ceur(iers) vors. onse zeiglen ghehanghen an deise l(ett)ren ghedaen Jnt Jaer ons heren .m.CCC. viere en(de) neighentech
up den zeuentiensten dach van september ...

[Dit is slechts een illustratieve weergave van de teksten in het corpus. Klik hier voor het volledige corpus met alle XML bronbestanden: C14NL.zip]