[Dit is slechts een illustratieve weergave van de teksten in het corpus. Klik hier voor het volledige corpus met alle XML bronbestanden: C14NL.zip]

Identificatie
country Belgiƫ
settlement Aalst
repository Stadsarchief Aalst
collection Onze-Lieve-Vrouwhospitaal
idno 54r
Historiek
origPlace O061p
settlement Aalst
region Oost-Vlaanderen
Wij Scepenen van Aelst Ghyoet vander elst gilliis van bra[nt]eghem ende Jan van Jnghelboutsuelde / Doen te wetene allen lieden dat com(m)en es voor
ons zuster katheline Vanden Abeele ende heft ghecocht ende ghecreghen wetteleec Redenleec ende wel vergouden Jeghen woute(re)n van Lede
viere scellinghe gro tsiaers vlaenderscher mu(n)ten erffelijker renten Die te gheldene ende te betaelne der vors zuster kathelinen haeren oyre
ofte nacom(m)ers alle Jaere te tween payementen Dats te wetene deen heelt te kerssauende yerst com(m)ende ende dande(r) heelt te Sente Jans
messe in midden somere daer naest volghende Ende also voort ane van Jaere te Jaere van termine te termine eeuweleec ende erffeleec
gheduerende / Ende dese vors viere scellinghe gro vlaenderscher mu(n)ten erffeliiker renten / so heeft woutere vors wetteleec gheassingneert
beset ende bewijst vp ziin huys ende erue ghestaen ende gheleghen in de molenstrate tusschen pieter molemans stede in deene zijde en(de)
meeren cockocs stede was in dandre zijde noch met dartech scelinghen par of daer omtrent Jaerliix daer wtghaende sonder meer / En(de)
heeft voort gheloeft wetteleec de vors woutere dese vors stede niet te bezwaerne noch te becom(m)erne met ne gheenrande Renten het
en zii bii consente van zuster kathelinen vornoemt of ha(r)en oyre of nacom(m)ers / Ende van desen vors viere scellinghen gro vlaenderscher
mu(n)ten erffeliiker Renten so heeft hem woute(r) vornoemt wetteleec onthuut ende ontherft / ende de vors zuster katheline es daer wet-
teleec toe comen en(de) in gheherft naer zede Recht wet coustume ende vsayge vander vryheyt van Aelst Jn kennessen der werheyt
ende wte beden en(de) neernsten verzouke van p(ar)tien so hebben wij scepenen bouenghenoemt dese l(ett)ren ghezeghelt met onsen p(ro)pren
zeghele(n) wthanghende Jnt Jaer ons he(r)en Doe men screef dusentich viere hondert den drie ende twintechsten in braechmaende

[Dit is slechts een illustratieve weergave van de teksten in het corpus. Klik hier voor het volledige corpus met alle XML bronbestanden: C14NL.zip]