[Dit is slechts een illustratieve weergave van de teksten in het corpus. Klik hier voor het volledige corpus met alle XML bronbestanden: C14NL.zip]

Identificatie
country Belgiƫ
settlement *** leeg ***
repository *** leeg ***
collection *** leeg ***
idno *** leeg ***
Historiek
origPlace O117p
settlement Zottegem
region Oost-Vlaanderen
Wij lantschepenen van zotteghem maken cond kenlic allen den ghenen die nv ziin ende hier naer
wesen zullen dat annees van oudaghe heeft ghecocht wetteleke ende redenlike ende wel vergolden
jeghen jan(n)e van Reehaghe Een half buenre ende viue ende dertich roeden lants lettel min ofte meer
dat voertijts jans svlieghers was gheleghen vp de zuttert neuen Coppin willin mets lande Ende dit
voerseide la(n)t heeft jan voerseit vercocht met viue ende twintich penninghen ende eenen hallijnc
jaerlix hute gaende te rente / Ende jan voers ghijncs hute ende wasser af ontheereft Ende
annees voernoemt quam wettelike der toe ende was der jn gheheereft naer costume van den
lande van zotteghem Ende omme dat alle dese voerseide dinghen zullen bliuen goet vast ghe-
stade
ende wel ghehouden waren zij ghedaen wel ende al wettelike jn kenlicheden der waerheden
hebben wij lantschepenen bouen ghenoempt desen jheghenwoerdeghen tsaertre ghezeghelt met
onsen huut hanghenden zeghele Ende behouden elcx mans rechte / Dit was ghedaen jnt jaer ons
heere(n) doe men screef dusentich driehondert ende viere ende seuentich sdondersdaghes naer
sente baefs dach


[Dit is slechts een illustratieve weergave van de teksten in het corpus. Klik hier voor het volledige corpus met alle XML bronbestanden: C14NL.zip]