[Dit is slechts een illustratieve weergave van de teksten in het corpus. Klik hier voor het volledige corpus met alle XML bronbestanden: C14NL.zip]

Identificatie
country Belgiƫ
settlement Antwerpen
repository Rijksarchief Antwerpen
collection Boogaarden Doos 05
idno 1381vier recto
Historiek
origPlace K244p
settlement Antwerpen
region Antwerpen
Wij laureyns aerdJans Ende willem de moelnere Scepenen Jn antwerpen maken cond / Dat vore ons quam / peter vanden eykenenberghe Ende bekende dat hi ouer
ghegheuen ende bewijst heeft gaf ouer ende bewijsde den minister ende Conuente vander derder ordenen van sente franciscus binnen antwerpen ter aelmoesene(n) behouf
die matteeus vanden bloemen vortijds beset heeft jn tvors conuent te gheuene sine viue guldene oude scilde ende twalef vlaemsche grote tsiaers erflikere Renten
daer af dat hi de drie oude scilde erflic vercreghen heeft Jeghen Janne van []kenborch / op de huysinghe en(de) houinghe die hi Jeghen den seluen pete(re)n cochte ghe
staen opten Coudenberch / de twee oude scilde Jeghen adame den bere op de helft van Eenen huyse / ghestaen Jnden losengawech / ende de twalef vlaemsche grote Jeghen
katlinen Romans / op Eene Camere ghestaen opten Coudenberch / ghelijc scepenen l(ett)ren die vanden vors viue ouden scilden en(de) twalef vlaemsche(r) grote(n) erflike(r) Renten
ghemaect siin / ende die de vors pet(er) den vors Conuente ter vors aelmoesenen behouf ou(er) heeft ghegheue(n) begrepen hebben / alse vore die seuene guldene hallinghe
ende tfierendeel van Eenen guldenen hallinghe tsiaers erflikere Renten Die de vors pet(er) den vors conue(n)te sculdich was van tienen en(de) Eenen halue(n) ghemete(n)
lands / die de vors matheeus Jnt vors conuent vormaels tere aelmoesenen ghegheuen hadde / ende die de selue peter op die seuen guldene hallinghe ende op
tfierendeel van Eenen guldene hallinghe t(er)ue vercreech / alsoe wij verstaen / De welke vors. viue oude scilde ende twalef vlaemsche grote tsiaers erflike(r) Renten
metten vors scepen(en) l(ett)ren / De vors peter / op droech den vors minister ende conuente en(de) claerlec quite scaut t(er) vors aelmoesene(n) houf met alden Rechte dat hi daer
ane hadde en(de) houdende was / en(de) bekende dat hi gheen Recht daer ane en behilt / ende gheloefde he(m) de vors pande vander vors erflike(r) Renten / te waerne quite en(de)
vry van allen voercom(m)e(re) Jaer en(de) dach / tot op Eenen ouden scilt / en(de) twee hoende(re) die vut der vors huys gaen opten coudenbergh Ende Eene oude [mite] vut der vors helft
vande(n) huse Jnden losengawech / en(de) vut(en) vors Came(re)n gheenrehande(n) chijs / En(de) waert dat enighen com(m)er meer daer op bonden worde / dat hi dat met he(m) selue(n) en(de) met sine(n)
goede den vors Conue(n)te voldoen soude / Jn kenniss(en) van des(en) l(ett)ren bezeghelt met ons(en) zeg(e)len / Ghegheue(n) Jnt Jaer ons hee(re)n alsme(n) screef m . CCC tachte(n)tich ende Een Neghen
en(de) twintich daghe Jn oeghste

[Dit is slechts een illustratieve weergave van de teksten in het corpus. Klik hier voor het volledige corpus met alle XML bronbestanden: C14NL.zip]