[Dit is slechts een illustratieve weergave van de teksten in het corpus. Klik hier voor het volledige corpus met alle XML bronbestanden: C14NL.zip]

Identificatie
country België
settlement Aalst
repository Stadsarchief Aalst
collection Onze-Lieve-Vrouwhospitaal
idno 19r
Historiek
origPlace O061p
settlement Aalst
region Oost-Vlaanderen
Wij scepene(n) van Aelst . Jhan vanden hamme / en(de) symoen de man / maken cont allen den ghenen die dese lett(re)n selen sien / en(de) horen lesen
Dat h(er) Jhan vladeken de Pape heuet ghecocht en(de) ghecreghen wettelec en(de) Redenlec Jeghen den h(er) Gillise van zierenbeke / tiene scellinghe
zwart(er)) par tsiaers erfeliker renten / de welke h(er) Gillijs vorghenoemd hadde ghecocht / Jeghen Jhanne Rodestocke / en(de) Jeghen lijsbetthen
zijn wijf / bezetd en(de) bewijst op hare huus en(de) op hare Erue staende en(de) gheleghen taelst an de veemarct neuen boidens van zieren
beke . (ende) deser vorseider Renten so es de vorseide h(er) Gillijs wettelec vtegheghaen en(de) onderft / en(de) esser h(er) Jhan vorghenoemd wettelec
toe come(n) na zede en(de) na Coustume vand(er) Poert van Aelst . Jn kinnessen der waereit so hebbewij vorseide scepen(en) dese lettre(n) ghezeghelt
met onsen p(ro)pren zeglen vtehanghende . Jnt Jaer ons he(re)n doemen screef .m°.ccc°. en(de) drieentwintech / Jn sente Lucyen daghe

[Dit is slechts een illustratieve weergave van de teksten in het corpus. Klik hier voor het volledige corpus met alle XML bronbestanden: C14NL.zip]