[Dit is slechts een illustratieve weergave van de teksten in het corpus. Klik hier voor het volledige corpus met alle XML bronbestanden: C14NL.zip]

Identificatie
country Belgiƫ
settlement Ronse
repository Rijksarchief Ronse
collection Geraardsbergen, Onze-Lieve-Vrouwhospitaal
idno 070r
Historiek
origPlace O228p
settlement Geraardsbergen
region Oost-Vlaanderen
Wj Meester jhan vleisch jhan van vijlbeke woutre van der
gracht Gherart van boute jhan de witte gaffelkin gherart van den cruceweghe
ende jhan de scoutheete Scepenen van gheroutsberghe Maken cont ende kenleec allen
den ghenen die desen tsiaertre selen sien ofte hoeren lesen Dat een wetteleec ghesceet
besocht was ende ghedaen tuschen der straten ende den erue van der poert en(de) den er-
ue ende der gracht van den ospitale vore gherart scoudeheerincx warbi dat dar
tuschen waren gheset pale ende ghesleghen ende dat die pale oec ghevrijt sin na de
costume ende dusaige van der poert jn alselker manieren dat de prieuse ende die
van den ospitale vorghenoemt selen wel ende paisiueleke ghebruken ende hare profijt
moghen doen met der gracht ende met den erue vorghenoemt teewelleken daghen en(de)
onghecalengiert van iemene alse verre alst strect toten palen diere ghesleghen staen
op den dach van heden Ende omme dat wi scepenen vorghenoemt willen dat dit vors
ghesceedt ende alle dese vorscreuene dinghen / goet / vast / seker ende ghestade siin ghe-
houden ende bliuen so hebbe wi vor ons en(de) vor scepenen die na ons te gherousberghe
scepenen selen sin omme gode ende omme de bede van der vorseider prieusen ende
der sustre van den ospitale vorghenoemt desen jeghenwordeghen tsiartre daen ze-
ghelen met onsen contersaeelle vte hanghende jn kinnessen van wareden De wel
ke was ghemaect ghezeghelt ende ghegheuen jnt carnacioen ons heeren alse men
screef Dusentech driehondert Ende viere ende twintech jn kerssauonde

[Dit is slechts een illustratieve weergave van de teksten in het corpus. Klik hier voor het volledige corpus met alle XML bronbestanden: C14NL.zip]