[Dit is slechts een illustratieve weergave van de teksten in het corpus. Klik hier voor het volledige corpus met alle XML bronbestanden: C14NL.zip]

Identificatie
country Belgiƫ
settlement Ronse
repository Rijksarchief Ronse
collection Geraardsbergen OLVHospitaal
idno 165bis recto
Historiek
origPlace O228p
settlement Geraardsbergen
region Oost-Vlaanderen
Weten alle de ghene die sin en(de) die te c(o)m(m)ene sin dat symoen de pel[t] heeft ghecocht end(de) beiacht wel
en(de) wettelic jeghen wouteren halfstene XX s paris siaers Erfelik(er) renten alsulk(er) paris alse miin
he(re) van vlaende(re)n jaerlix sal doen ontfaen van sinen tscainse en(de) van sine renten Ende dit om(m)e
een som(m)e van Pen(n)inghen de welke symoen voers woute(re)n voerenghenomt wel en(de) wettelic ver
gouden heeft ter welk(er) renten voers symoen voerenghenomt es Com(m)en Ende der jnne gheerft
wel ende te wette en(de) heefte(re) al af ghedaen dat hi sculdech was te doene bi wette naer Costume
en(de) vsage van der poerd de welke rente voers woute(re) voerenghenomt hem heeft wettelic beset
En(de) bewyst vp sin huus en(de) vp sin Erue gheleghen an de penstrate tusschen claus sbox huus en(de) Erue
[i]n deen side en(de) lisbetten wambax willeberch boens wyf was huus en(de) Erue [i]n dander side en(de) daer
toe vp sin hofstede gheleghen in de meulenstrate tusschen jan wout(er)mans Erue [i]n deen side ende
der watermeulen de welke hi heeft der toebeset tenen cont(er)pande vp dat ane tvoers huus en(de)
Erue yet ghebrake Ende es te wetene dat woute(re) voers ofte sin Oer zullen moeten ghelden
symoene voerenghenomt en(de) sin Oere ofte den ghenen die dese Cyrog(r)aphie brinct dese voers
rente Emmer elkes siaers Euwelic durende telken sente bamesse ofte Emm(er) telken
sente martins messe daer naest volghende vergouden te sine Ende ware dat sake dat
dese voers rente niet vergouden enware telken sente bamesse en(de) dat sente martins messe
daer naest volghende ouerleede eer dan dat dese voers rente vergouden ware dat dan
symoen voers ofte sin Oer ofte de ghene die dese Cyrog(r)aphie brinct soude meughen hant
slaen ane dit voers huus en(de) Erue en(de) ane de voers hofstede de welke de voers woute(re) wettelic
der toe beset heeft tenen cont(er)pande in dien dat ane tvoers huus en(de) Erue yet ghebrake ende
dat houden noten en(de) ploten Euwelic paysiuelic ghelic sinen ande(re)n prope(re)n goede sonder
Eenech mesbeuren no wedersegghen van yemene alse waerbi datte(re) woute(re) voers no sin
Oer nem(m)ermeer( )negherande recht der ane clameren Eesschen no ghec(r)ighen en soude
meughen enware bi den wille en(de) consente van symoene voerenghenomt ofte van sin Oere
ofte van den ghenen die dese Cyrog(r)aphie brinct Dit was ghedaen jnt jaer dat men
seit m ccc lv den viijsten dach van der maent van septembre Hier ouer waren
Gillis van den kelre en(de) matheus van den neukerstocke scepenen van gheroudsberghe

[Dit is slechts een illustratieve weergave van de teksten in het corpus. Klik hier voor het volledige corpus met alle XML bronbestanden: C14NL.zip]