[Dit is slechts een illustratieve weergave van de teksten in het corpus. Klik hier voor het volledige corpus met alle XML bronbestanden: C14NL.zip]

Identificatie
country Belgiƫ
settlement *** leeg ***
repository *** leeg ***
collection *** leeg ***
idno *** leeg ***
Historiek
origPlace O111p
settlement Velzeke-Ruddershove
region Oost-Vlaanderen
Wij lantscepenen van velzeke maken Cont ende kenleec allen den ghenen die nu sijn en(de) hier na wesen selen Dat
Gilles Claus sone was van massemine Es Comen vor Ons En(de) heeft vp ghedreghen wel en(de) wetteleke den heere
jn handen Een alf buu(nre) lants ligghende vp den bosch neue(n) tsvos lant vor dieperbeke En(de) Een dach(want) weeden lettel
men oft meer ligghende jnt heedekijn te laureins bouf van lancackere jn der manieren dat hier na volght Dats
te wetene waert also dat Jan zeghers sone was van den bossche oft sine na Comers niet en golde(n) jaerlics erfleke durende
laureinse vornompt oft sinen na Comers / achte en(de) viertich schellinghe paris jn al der maniere(n) dat sijn Chaertre
hout / En(de) hi sine(n) pande moeste volghen wetteleke en(de) afwinne(n) / den welken jan zeghers vorno(m)pt wetteleec
gheset heeft vor de achte en(de) viertich schellinghe par / also saen als laureins vorno(m)pt oft sine na Comers dien vors
pant af ghewonne(n) hebben en(de) wetteleke daer toe sijn / so gaderen gilles Claus vornomde drie dach(want) Erfachtiche-
den
met den vorseiden afghewonne pande / En(de) Es dan Een gheheel pant vor de achte en(de) viertich schellinghe
paris jn al d(er) manieren dat loureins Chaertre hout vornompt vort heeft laureins vornompt gheorlooft En(de)
gheconsenteert / Dat welken(en) tijt dat gilles Claus vornomde drie dach(want) Erfachticheden sijn vergadert met
jan zeghers pande vorseit / jn der manieren dat vorscreuen es / Dat gilles Claus vorseit oft sine na Comers
dan haer hant moghen slaen an den gheheel(en) vornomde(n) pant notende en(de) plotende ghelijc haren propre(n)
Erue En(de) ghelden Jaerlics Erfleke durende de vornomde achte en(de) viertich schellinghe paris laureinse vors
en(de) sine(n) na Comers jn al d(er) manieren dat sijn Chaertre hout sprekende vp jan zeghers pant vornompt . En(de) ghel-
den
vort laureinse vorseit oft sine(n) na Comers de coste die sij ane gheleit hadden om janne zeghers sone was
van den bossche sine(n) pant af te winne / oft sine(n) na Comers / Jn kenlecheden der waerheden hebben wij lantsce-
penen
vorseit dese lettren gheseghelt met Onsen zeghele vtehanghende En(de) behouden Elcs mans Rechte / Dit
was ghedaen Jnt Jaer Ons hee(re)n doe men screef / Dertienhondert zeuene en(de) viertich vp den achstersten dach
van der maent van decembre.


[Dit is slechts een illustratieve weergave van de teksten in het corpus. Klik hier voor het volledige corpus met alle XML bronbestanden: C14NL.zip]