[Dit is slechts een illustratieve weergave van de teksten in het corpus. Klik hier voor het volledige corpus met alle XML bronbestanden: C14NL.zip]

Identificatie
country Belgiƫ
settlement *** leeg ***
repository *** leeg ***
collection *** leeg ***
idno *** leeg ***
Historiek
origPlace O111p
settlement Velzeke-Ruddershove
region Oost-Vlaanderen
Weten alle de ghenen die Nu sijn en(de) hier na wesen selen Dat joncf magriete vanden poele
Es Comen vor lantscepen(en) van velzeke En(de) heeft ghegheue(n) wel en(de) wetteleke purleke om gode
der fermerien van Onser vrouwe(n) ter Ooyen Erfleke durende drie dachwant en(de) dertich roeden lants
lettel men oft meer ligghende binne(n) de(n) heerscappe van velzeke vors En(de) van deser vornomder erf
achticheden
Es joncf magriete gilles abelijns wedewe vors Onterft bi maninghe(n) va(n) de(n) hee(re) en(de) bi
wijsdoume van scepen(en) En(de) joncf ghile meesterigghe van d(er) fermerien vornompt Esser toe Come(n)
wel en(de) wetteleke na dusage van de(n) lande En(de) ter vorseider fermerien bouf En(de) jn manieren dat
joncf mag(rie)te vors sal houde(n) en(de) hebbe(n) Noten en(de) ploten de vorno(m)de Erfachtichede ghelijc dat men
bilevinghe schuldich es te houdene / En(de) vort waert also dat willem van den poele d(er) vors jo(n)cf
magriete(n) broeder langher leefde dan joncf mag(rie)te vornompt / so soude willem van den poele vors
houde(n) de vorno(m)de Erfachtichede te siere bilevinghen en(de) welen eer dat dachterste van joncf mag(rie)te(n)
En(de) willeme hare(n) broeder vornompt sal sijn gheghaen van liue t(er) doot so sal joncf ghile vorno(m)pt oft
de ghene die Namaels jn haer stede sulle(n) zijn Ouer de vorno(m)de fermerie slaen haer hant an de vor
nomde
Erfachtichede jn al den ghelaghe(n) dat se dan gheleghe(n) sal sijn behoude(n) Elcs mans Rechte / Ende
vors Erf[ hagh(tichede) ] bliuende der vorno(m)d(er) fermerien Erfleke / hier Ouer was als bailliu va(n) velzeke Claus de
brune
en(de) als lantscepen(en) va(n) velzeke jan de slote(n)make(re) jan pandelaerd heinric va(n) d(er) smessen en(de) michiel
rabijt Dit was ghedaen jnt jaer Ons hee(re)n doe men screef Dertienhondert Neghe(n) en(de) viertich jn alre heleghe(n)
avonde


C Y R O G R A P H V [M]


[Dit is slechts een illustratieve weergave van de teksten in het corpus. Klik hier voor het volledige corpus met alle XML bronbestanden: C14NL.zip]