[Dit is slechts een illustratieve weergave van de teksten in het corpus. Klik hier voor het volledige corpus met alle XML bronbestanden: C14NL.zip]

Identificatie
country Belgiƫ
settlement Kortrijk
repository Rijksarchief Kortrijk
collection Oorkonden met Blauwe Nummers
idno 3155r
Historiek
origPlace I117b
settlement Saeftinge
region Zeeland
Wy heinric zimaer Jan dul w(i)ll(e)m duls zone en(de) dankart en(de) deis zone scepene(n) Jnt saeftinghe in dien tiden als dit ghe
daen was maken cont allen liede(n) dat wy wel kenne(n) dat Jan ian marie(n) zoens zone en(de) auezoete ziin docht(er) met ha
re(n) wettachtighe(n) voghede(n) kende(n) en(de) verliiden dat zii heben verdeelt onderlinghe va(n) den bestarue va(n) hare moeder
dat es te verstane va(n) der haue(n) en(de) die haer gheburt es ghes[c]at vichtich scellinghe ouder coni(n)x g(ro)te(n) of die warde va(n)
andre(n) paym(en)te in diere ghelike En(de) Jan vors. zal auezoete(n) vors. houden tote des zi zal ziin verjaert met desen vor
seide(n) vichtich scellinghe(n) g(ro)te(n) en(de) die niet te minderne En(de) met viue ghemete lans die haer moes he(m) ghebure(n)
va(n) den bestarue van hare moeder welc lant liit een deel daer of Jn s(er) w(i)ll(e)ms s(er) hughes zoens sestiene [?] en(de) een
ander deel ligghende behoesten w(i)ll(e)ms scelueringhe va(n) de veldim(m)e bute(n) der strate(n) En(de) Jan vors. die zet auezoete(n)
vors. en(de) met hare(n) voghede(n) vors. viue ghemete lans die hem moghe(n) ghebure(n) twederdeel va(n) auezoete(n) viue ghe
mete(n) vors; Jn hande(n) en(de) teene(n) pande en(de) die niet te bellettene no te becom(m)erne tote dertiit dat auezoete vors.
zal ziin verjaert en(de) daer naer va(n) desen vorseide(n) ghelde al zal ziin vldaen Jn kennessen va(n) warede(n) hebben wy
scepene(n) vors. deze lett(r)e bezeghelt Elc met zine(n) zeghele wthanghende jnt jaer ons he(r)en als me(n) screef dusen
tich drie Ondert en(de) drie en(de) dartich jaer Vpden dartiendach

[Dit is slechts een illustratieve weergave van de teksten in het corpus. Klik hier voor het volledige corpus met alle XML bronbestanden: C14NL.zip]