[Dit is slechts een illustratieve weergave van de teksten in het corpus. Klik hier voor het volledige corpus met alle XML bronbestanden: C14NL.zip]

Identificatie
country Belgiƫ
settlement Aalst
repository Stadsarchief Aalst
collection Onze-Lieve-Vrouwhospitaal
idno 27r
Historiek
origPlace O061p
settlement Aalst
region Oost-Vlaanderen
Wij scepenen van Aelst wouter van scoudbrouc en(de) jan vander maerct Doen te wetene allen lieden Dat heinric vanden steene de hudeuettre heeft ghe
cocht en(de) ghecreghen wettelic en(de) redenlic en(de) wel vergouden . Jeghen lieuine van vorst En(de) lijsbetten sinen wetteliken wiue twijntich gro torn vlaen
derscher munten elcx jaers erfeliker renten . Te gheldene en(de) te betaelne heinricke vors en(de) sinen nacom(m)ers elcx Jaers ten tween terminen
Dats te wetene deen heelt en(de) derste payment te Sente Jans messe Jn midden zomer nv naest com(m)ende En(de) dander heelt te kersauonde daer
naest volghende En(de) also voert elcx Jaers / van Jare te Jare en(de) van termine te termine euwelic en(de) erfelic gheduerende En(de) e(m)mer te be
taelne elcx jaers met also selken ghelde en(de) paymente alse telken daghe van gheldinghen ghinghe en(de) gane wesen sal En(de) Onse heere de
Graue van vlaendren Jaerlicx sal doen ontfaen van siere erfeliker renten En(de) dese vors twijntich gro torn erfeliker renten Se hebben Lieuijn
En(de) lijsbette vors wettelic beset en(de) bewijst op haer huus en(de) erue staende en(de) gheleghen an den Molendriesch tusschen heinric duy[u]ebex huus
en(de) erue an deen side En(de) Jans smeyers huus en(de) erue an dander side Omme heinricke vors en(de) sinen nacom(m)ers der vorghen(oemde) erfelike rente
altoes der an te verhaelne en(de) te verrekene ghelic vors es . En(de) van deser vors Erfeliker renten So hebben hem Lieuijn en(de) lijsbette vorghen(oemt)
wettelic onterft En(de) heinric vors essere wettelic toe com(m)en en(de) der Jn gheherft / na sede en(de) costume van der poert van Aelst Jn oerconsce
pen en(de) kennessen der waerheit En(de) om dat alle dese vors dinghen goed vast en(de) ghestade selen bliuen en(de) wel ghehouden ghelic vors es
te euweliken daghen En(de) om(m)e de bede van partyen hebben wij Scepenen vorghen(oemt) dese l(ett)ren gheseghelt met onsen propren seglen vte
hanghende . Jnt Jaer ons heeren doemen screef dusentich driehondert sesse en(de) vijftich op den Jersten dach ten Jngane van Aprille

[Dit is slechts een illustratieve weergave van de teksten in het corpus. Klik hier voor het volledige corpus met alle XML bronbestanden: C14NL.zip]