[Dit is slechts een illustratieve weergave van de teksten in het corpus. Klik hier voor het volledige corpus met alle XML bronbestanden: C14NL.zip]

Identificatie
country Belgiƫ
settlement Ronse
repository Rijksarchief Ronse
collection Geraardsbergen OLVHospitaal
idno 124bis recto
Historiek
origPlace O209p
settlement Sint-Martens-Lierde
region Oost-Vlaanderen
Weten alle de ghene die sin en(de) die te Com(m)ene sin Dat Jonf lisbet Cardenaels piet(er) Cardenaels
docht(er) heeft ghecocht en(de) beiacht wel en(de) wettelic jeghen Hergoete den bloc van s m(er)tins lierde
een half mudde mesteluns Coerens siaers te haren liue binnen iij s par na den lesten elke rasiere mett(er)
maten van Gheroudsberg(he) ghemeten En(de) dit om(m)e ene som(m)e van Pen(n)inghen de welke jonf lisbet vors
hergoete voerengheno(m)t wel en(de) wettelic vergouden heeft En(de) daer af dat hem de voers hergoet heeft
ghehouden ou(er) wel betaelt en(de) heeft(er) af q(ui)te ghescouden der voers jonf lisbetten teuweliken daghen
duelke Coeren voers hergoet voerengheno(m)t heeft beset en(de) bewyst jonf lisbetten voerengheno(m)t op
een dach want lants en(de) een half an b[]cht en(de) op een half dach want m(er)sch gheleghen in moedic m(er)sch
Dewelke Erfachteghede voers hergoet voerengheno(m)t den meyer in handen ged(r)eghen heeft wette
lic te jonf lisbetten bouf voers bi alsoe ware dat sake dat soe niet v(er)gouden enware van desen
voers Coerne telken t(er)minen ghelic dat hierna volghet besc(r)euen Dats te wetene dat hi hare dit voers
Coeren moet leue(re)n te gheroudsberg(he) alse langhe alsoe leuen zal Emm(er) elkes siaers telken k(er)sauonde ofte
Emm(er) telken ons vrouwen daghe licht mess daer naest volghende v(er)gouden te sine Ende es tewetene
ware dat sake dat dit voers niet v(er)gouden enware alse langhe alsoe leuen zal Emm(er) elkes siaers
telken k(er)sauonde en(de) ons vrouwen dach licht mess daer naest volghende ou(er) lede Eer dan
dat dit voers Coeren v(er)gouden en(de) gheleuert ware dat dan de meyer soude moeten wette
lic doen Jonf lisbetten voers te des(er ) voers Erfachtegheden en(de) dat soe die mochte houden
paysiuelic ghelic haren ande(re)n prope(re)n goede behouden alinx rechte alsoe langhe alsoe leuen soude
Ende voerd soe es te wetene ware dat sake dat jonf lisbet voers Elre trocke te woenne dan te
gheroudsberg(he) soe moeste hare hergoet voerengheno(m)t dit voers Coeren leue(re)n alse verre alse es van s
m(er)tins lierde voers tote gheroudsberg(he) En(de) ware dat sake dat hijd hare voerdere leuende daer
af soe moeste soe hebben sin ghemoede Hier ou(er) waren Piet(er) de tem(m)erman Coelin de blek(er) en(de) jan van den kerchoue
scepen(en) van s m(er)tins lierde en(de) symoen de ruwe alse meyer Dit was ghedaen jnt jaer dat men
seit m ccc xl in meydaghe

[Dit is slechts een illustratieve weergave van de teksten in het corpus. Klik hier voor het volledige corpus met alle XML bronbestanden: C14NL.zip]