[Dit is slechts een illustratieve weergave van de teksten in het corpus. Klik hier voor het volledige corpus met alle XML bronbestanden: C14NL.zip]

Identificatie
country Belgiƫ
settlement *** leeg ***
repository *** leeg ***
collection *** leeg ***
idno *** leeg ***
Historiek
origPlace H084p
settlement Veurne
region West-Vlaanderen
Wij wijt de visch en(de) wouter lauwaerd scepen(en) en(de) ceur(iers) van veurneambocht doen te weitene allen lieden . dat Jacob harwijn
als disschemeester van den dissche van s(ente) denijs up de(n) dach van heiden es comen in ghebanre vierscare met enen wetteliken
taleman ende deide tochen en(de) leisen eenen chaerter van viere en(de) twintich scellinghen paris. siaers eeweliker Renten . beset
en(de) gheassigneirt up zeiuen linen lands litel min of meer ligghende inde prochie van lemsele te al sulken sticke also de vors.
chaerter claerlike wel verclaert / en(de) jacob als dischmeester vors. begheerde te zine ghedaen ten assignemente om datmen
den vors. dissche dan of tachter es van verleiden payementen also hi zeit . twelke assignement den vors. disschemeester inde
name vande(r) vors. dissche wel en(de) wettelike an weiselike te zer rechter note en(de) niet der buten toter tijt dat men dan of al
scadeloos sal hebben gheheiuen alle payemente(n) en(de) achterstellen van verleidenen daghen vander vors. eeweliker Rente
en(de) dan of den gronders goede loyale Rekeninghe doen wanneer dat mens an hem begheeren sal Jn kenness(en) van w[]
reiden hebben wij scepen(en) en(de) ceui(riers) vors. onse zeiglen ghehanghen andeise l(ett)ren ghedaen Jnt Jaer ons heren .m.ccc.
drie en(de) neighentech up den viertiensten dach van oustmaend


[Dit is slechts een illustratieve weergave van de teksten in het corpus. Klik hier voor het volledige corpus met alle XML bronbestanden: C14NL.zip]