[Dit is slechts een illustratieve weergave van de teksten in het corpus. Klik hier voor het volledige corpus met alle XML bronbestanden: C14NL.zip]

Identificatie
country België
settlement Aalst
repository Stadsarchief Aalst
collection Begijnhof (te Aalst)
idno 024r
Historiek
origPlace O061p
settlement Aalst
region Oost-Vlaanderen
Wij scepenen van Aelst Jhan van scoudbroec / Gosin van den spieghele en(de) gosin van landuet ma
ken Cont en(de) kinlec / allen den ghenen die dese lett(re)n zullen ziin en(de) horen lesen / Dat ver ma
roye van den nuwermersche / es comen vore ons / en(de) heuet quite ghescouden wettelec
ende met voghde al hare recht van den lande / en(de) van den mersche dat joncfouwe alise hein
rics cloppers wiif was hare sust(er) / gaf den beghinen van aelst Ende al dat van den lande / ende
van den mersche comen es / Ouer mids enre som(m)en van ghelde de welke v(er) maroyen wet
telec en(de) redelec v(er)gouden ziin / Ende jn kinnessen van waereden hebbe wij scepene(n) voerseit
dese lett(re) ghezeghelt met onsen zegleen vtehanghende Jnt jaer ons he(re)n dat men scrieft m°
ccc° en(de) seuene descendags vore den dach der maght s(ente) katerinen

[Dit is slechts een illustratieve weergave van de teksten in het corpus. Klik hier voor het volledige corpus met alle XML bronbestanden: C14NL.zip]