[Dit is slechts een illustratieve weergave van de teksten in het corpus. Klik hier voor het volledige corpus met alle XML bronbestanden: C14NL.zip]

Identificatie
country Belgiƫ
settlement *** leeg ***
repository *** leeg ***
collection *** leeg ***
idno *** leeg ***
Historiek
origPlace N072p
settlement Ieper
region West-Vlaanderen
Wie heinriq de hane lamb(er)t van der veste Reubrecht pietin jhan hone en(de) piet(er) van den wereue
schepenen van den yperschen ambochte doen te wetene allen den ghonen die dese lettre zullen zien
of horen leisen dat michiel bo[ytac] van slipen [por]tre jn ypre heift ghecocht ende ghecre-
ghen
heruelike ouer hem ende ou(er) zin hoir jeghen kerstine wedewe jhans remut portig
ghe
jn yhpre Drie ymete ende viere ende zestech Roeden lants litel min of litel mer
ligghende jn de prochhie van vlamertinghe onder min here den graue van vlaendre jn
drie sticken dat es te wetene zeuen vierendeel ymet lant ligghen an nendins zagh(en)
lant ende ene roede jtem ene line lants ligghende an jhans maets lant streckende
tote der nieuwerkemmele . jtem viue vierendel ymet zesse ende dertech roeden mi(n)
ligghende an pieters balch lant . van den welken lande de vorseide vercopighe hout
hare wel vergouden ende heues den vorseiden michiele halm ende ghifte ghewor
pen
wel ende wettelike also vsage ende costume es jnt ypersche ambocht ende
zoe heuet hem ghewet [jn] warandieren[e] [v]an [all]en calengen jeghen allen lieden q(ui)te
lant om(m)e quite ghelt behouden sheren chins van den alnde diere vte gaet jn orcon
conschepe
van deser dinc wie schepenen voorgenoemd hebben dese lettre ghezeghelt
met onserleden zeghelen dit was ghedaen jnt jaer ons heren m ccc ende een ende
tuintech vrindaghe voer den Eleghe [cruceda]ghe jn piet maent

[Dit is slechts een illustratieve weergave van de teksten in het corpus. Klik hier voor het volledige corpus met alle XML bronbestanden: C14NL.zip]