[Dit is slechts een illustratieve weergave van de teksten in het corpus. Klik hier voor het volledige corpus met alle XML bronbestanden: C14NL.zip]

Identificatie
country Belgiƫ
settlement Ronse
repository Rijksarchief Ronse
collection Geraardsbergen, Onze-Lieve-Vrouwhospitaal
idno 076bisr
Historiek
origPlace O228p
settlement Geraardsbergen
region Oost-Vlaanderen
Weten alle de ghene die sin Dat Jonfr kateline en(de) Jonfr lisb(et) hare zust(er) piet(er) kerdenaels kind(r)en .. hebben ghecocht en(de) beiacht wel ende
wettelike Jeghen gher van valensine . ix . razieren mesteluns Coerens siaers binnen . iij . peninghen naer den besten te hare beder
liue Ende dit om(m)e ene som(m)e van peninghen de welke Jonfr kateline ende Jonfr lisb(et) hare zust(er) vors Gheraerde voren-
ghenomt wel en(de) wettelike vergouden hebben Ende es te wetene dat de vors gher ofte sin oer zelen moeten ghelden ende
leueren dese vors . ix . rasieren Coerens te drien tijden van den Jare / Dats te wetene dene drie rasieren Emmer
elks siaers telken sente martens messe in den wint(er) dand(r)e drie rasieren telken sente marien licht messe daer naest volghende ende de
derde drie rasieren telken paesschen daer naest volghende vergouden te sine // Ende es te wetene ware dat zake dat gher
vors ofte sin oer niet en gouden dit vor Coeren Emmer elkes siaers telken t(er)minen in der manieren dat voersc(r)euen es
ende dat deen van den t(er)minen dand(r)e achter aelden dat dan de vors gher ofte sin oer souden sin ghehouden van dobbel
te gheldene van als soe vele Coerens als hi soude sin in ghebreke van gheldinghen van den t(er)mine dat hi tacht(er) ware Voerd
soe es te wetene dat soe wanner dat Jonfr kateline en(de) Jonfr lisb(et) vors de welke dat es van hem beden zelen sin ghegaen
van liue t(er) doet dat de ghene die bliuen zal te liue van hem beden / zal bliuen heffende als langhe als soe leeft de vj .
rasieren coerens van den . ix . vors Ende die te als zulken t(er)mine als voersc(r)euen es / Ende es te wetene dat gher vors ofte
sin oer zelen moeten leue(re)n dit vors Coeren Emmer elkes siaers telken t(er)mine ghelic dat voersc(r)euen es te sinen huus in
de huneghem st(ra)te ende daer soe moeten de vors Jonfr kateline en(de) Jonfr lisb(et) hare zust(er) ofte de ghene die lanxt leuen zal
van hem beden Ontfaen Ende alle dese voers voerwaerden en(de) gheloue soe heeft gher vorenghenomt gheloeft te houdene en(de) te vuldoene
in allen den manieren dat si voersc(r)euen sin / en(de) heeft(er) jonfr katelinen en(de) Jonfr lisbetten vors ou(er) bewijst en(de) in handen gheset
iij . dachwant lants in allen den ghelaghen dat ghelghen es op de dutscout(r)e Duelke lant wilen was Jhan neukerstox . Ende es te
wetene ware dat zake dat gher vors ofte sin oer niet en gouden Jonfr katelinen en(de) Jonfr lisbetten dit vors coeren
Emmer elkes siaers telken t(er)mine in allen den manieren dat voersc(r)euen es / ende dat Jaer ou(er)lede eer dat dit
vors Coeren vergouden ware dat Jhan Jonfr kateline en(de) Jonfr lisbet vors ofte de ghene die lanxt leuen soude van
hem beden souden moghen hare hant slaen ane dese vors iij dach lants en(de) houdent paysiuelic ghelic haren and(r)en prop(r)en
goede als langhe als si leuen souden sonder enech weder zegghen van yemene en(de) noten en(de) ploten al datt(er) af quame Dit
was ghedaen Jnt Jaer dat men seit m ccc xxx i[n] alre zielen daghe hier ouer waren Gillis vleisch Jhan van den
nuwen dorpe Gillis minne willem van der scuren Jhan naefscherre en(de) Jhan van oelmesbeke scepenen van Ouu(er)boelaer en(de) Jhan vlieghe
als meyer

[Dit is slechts een illustratieve weergave van de teksten in het corpus. Klik hier voor het volledige corpus met alle XML bronbestanden: C14NL.zip]