[Dit is slechts een illustratieve weergave van de teksten in het corpus. Klik hier voor het volledige corpus met alle XML bronbestanden: C14NL.zip]

Identificatie
country Belgiƫ
settlement Antwerpen
repository Rijksarchief Antwerpen
collection Sint-Michiels
idno 026 recto
Historiek
origPlace K244p
settlement -Antwerpen
region Antwerpen
Wi woutre de buc en(de) jan vanden w(er)ue scepenen jn antw(er)pen maken cond dat vore ons q(ua)men katline van brecht
en(de) margriete hoer docht(er) met haren montboren hen ghegheuen met den rechte . En(de) bekenden dat si om ene su(m)
-me ghelds die hen al es v(er)gouden v(er)cocht hebben wetteleke den prioer des cloesters van sente mechiels in
antw(er)pen tes co(n)uents behoef daer . sesse oude grote toernoyse siaers van monten sconings van v(r)ancri
ke jaerlik(er) en(de) erflik(er) renten op haer huis ghestaen op sente mechiels velt tusschen wout(er)s bodelers
huis en(de) matheus huis van her[uic]rode . en(de) op al dat recht dat si houdende sijn ane den hof en(de) ane alle
dat daer toe hoert / dat welke huis metden vorseiden rechte de vorseide katline en(de) margriete met haren
montboren v(er)bonden tenen gherechten pande ou(er) de vorseide rente tegheldene en(de) tegheuene alle jare van
der vorseid katlinen en(de) margrieten en(de) van haren nacomelinghen . den vorseiden co(n)uente oft den hebbe(re)
van d(ese)re lette(re)n tes co(n)uents behoef . deen heleft altoes opden iersten dach der maent van meye en(de) dand(er)
heleft op ald(er) heileghen dach . Jn kennessen van desen lettren beseghelt met onsen zeghlen Ghegheuen jnt
jaer ons he(re)n alsm(en) screef m . ccc. zeuene en(de) dertech in sente simoens en(de) senten juden daghe

[Dit is slechts een illustratieve weergave van de teksten in het corpus. Klik hier voor het volledige corpus met alle XML bronbestanden: C14NL.zip]