[Dit is slechts een illustratieve weergave van de teksten in het corpus. Klik hier voor het volledige corpus met alle XML bronbestanden: C14NL.zip]

Identificatie
country Belgiƫ
settlement Ronse
repository Rijksarchief Ronse
collection Geraardsbergen, Onze-Lieve-Vrouwhospitaal
idno 055r
Historiek
origPlace O228p
settlement Geraardsbergen
region Oost-Vlaanderen
weten alle de ghene die sin ende die te comene sin dat heinric mertin van voerde heeft v(er)pacht wel ende
wettelike jeghen de meesterse ende de sustere van den ospitale van gheroutstberghe . vj . dachwant lants lettel
men ofte lettel meer gheleghen jnde prochie van voerde en(de) te smerlubbe tote enen termpte van . xv . jaren nast comende deen
na dander volghende datste wetene omme . l . s . ouder zwart par siars ofte oude groete coni(n)x torn te . x . d
en(de) . [?] . ofte de werde deraf te gheldene jn ghereden pe[nni]ghen elkesiars telken sente marien lichtmesse van
. xv . jaren . xv . gheheele pachte br[ochet] la[chet] Vort este wetene dat de vorseide heinric die vorseide lant
moet ou(er)messen wel en(de) soffisantelike .iij . weruen binnen den vorseiden termpte . Vort es te wetene dat de
vorseide heinric moet laten tforseide lant ten afga[ne] van sinen termpte alsoe hiit vant ten anc[um]ene
Vort ware dat sake dat de vorseide heinric / eneghe boeme wilghen ofte populiere sette omtrent tfor
seide lant die becleuen so moestemen hem af slaen ten ende van sinen t(er)mpte van elke(n) die becleuen
ware . j . par hir af es borghe claus hondertmarc die was ghedaen en(de) op gegheue(n) jn p(re)sentien
van beeden p(ar)tien vorseit jnt jar dat men seit . m . ccc . en(de) . xvij . sdonresdachs op den andren dach
van braecmaende vore mase va(n) bracle alse scepen(en) va(n) gh(er)oust(berghen) en(de) jhanne den vroeden gh[esnomt]

[Dit is slechts een illustratieve weergave van de teksten in het corpus. Klik hier voor het volledige corpus met alle XML bronbestanden: C14NL.zip]