[Dit is slechts een illustratieve weergave van de teksten in het corpus. Klik hier voor het volledige corpus met alle XML bronbestanden: C14NL.zip]

Identificatie
country Belgiƫ
settlement Kortrijk
repository Rijksarchief Kortrijk
collection Kerkfabriek Kortrijk, Sint-Maartens
idno 44r
Historiek
origPlace N141p
settlement Kortrijk
region West-Vlaanderen
Wij Jacob als proefst Ende Jhan staec Jhan gillioen Jhan robe ende pieter maes als scepenen Jnde stede van Curtrike in dese tijt . Doen te wete
ne allen den ghenen die dese p(rese)nte l(ett)ren sullen sien of hoeren lesen . Dat Jacob vander Cruse ende katheline sijn wettelike wijf Sijn com(m)en voer ons
Ende hebben verkent ende verlijt dat willem van vle[u]eke heift Jeghen hemleden ghecocht ende welbetaelt viere ende twintich scellinghe paris.
elke siaers te Renen eruelike ghedurende alsulke munte van paris. als ghemeenlike gaen sal inde stede van Curtrike Jaerlix telken daghe vande
paiemente De welke eruelike Rente Jacob ende katheline voers. hebben beset ende bewijst willem(m)e van vle[u]eke voers. of den ghenen die dese
p(rese)nte l(ett)ren bringhen sal Jaerlix te heffene ende te Reekene vp twe huse ende eruen dertoebehoerende staende ende ligghende binden scependom(m)e
vander stede van Curtrike buter riselpoerte Dats te wetene Sestiene scellinghe paris. vp een huus ende erue dertoebehoerende toebehoerende
Jacobe hasaerde staende ende ligghende binden scependom(m)e also voers. es tusschen Jacobs vander Cruse voers. huus en(de) erue an deene side
Ende skeghelaren dreue an dander side Ende Achte scellinghe paris. vp haerleder huus ende erue dertoebehoerende staende ende ligghende
alsoe voers. es tusschen danin steens huus en(de) erue an deene side Ende Jacob hasaerts voers. huus en(de) erue an dander side Te ghel
dene dese voers. eruelike Rente elke siaers teenen paiemente . Dats te wetene tons(er) vrauwen daghe ter lichtmesse Ende dies sal wesen deer
ste paiement tons. vrauwen daghe ter lichtmesse eerst com(m)ende Ende also voert gheldende van jare te Jare eruelike ghedurende ende
ten voers. daghe . Vander welker erueliker Rente beset ende bewijst also voers. es Jacob vander Cruse en(de) katheline sijn wettelike wijf voers.
ghinghen vte ende ghelensden der of wel ende wettelike naer costume ende vsage vander stede van Curtrike te willems bouf voerenghe
nomt Ende hi willem voers. was dertoeghedaen ende derin gheeruet wel ende wettelike naer costume ende vsage vander stede van
Curtrike voers. . Jn kennessen van wareden hebben wij proefst ende scepenen voerenghenomt dese p(rese)nte l(ett)ren gheseghelt met onsen p(ro)pren
seghels vte hanghende ghemaect ende ghegheuen int Jaer van gracien alsm en screef dusentich drie hondert Seuene en(de) sestich
den viere ende twintichsten dach in aprul

[Dit is slechts een illustratieve weergave van de teksten in het corpus. Klik hier voor het volledige corpus met alle XML bronbestanden: C14NL.zip]