[Dit is slechts een illustratieve weergave van de teksten in het corpus. Klik hier voor het volledige corpus met alle XML bronbestanden: C14NL.zip]

Identificatie
country Belgiƫ
settlement Kortrijk
repository Rijksarchief Kortrijk
collection Kerkfabriek Kortrijk, Sint-Maartens
idno 46r
Historiek
origPlace N141p
settlement Kortrijk
region West-Vlaanderen
Wij Clais stutin als preofst ende Jacob stutin Jhan gillioen michiel wulueric ende Jhan robe als scepenen Jnde stede van Curtrike in
dese tijt . doen te wetene allen den ghenen die dese p(rese)nte l(ett)ren sulen sien of hoeren lesen . Dat Oste de sceere ende katheline sijn wettelike wijf
Sijn com(m)en voer ons Ende hebben verkent ende verlijt dat willem van vle[u]eke heift Jeghen hemleden ghecocht ende wel betaelt / twintech scel
linghe paris. elke siaers te Renten eruelike ghedurende alsulke munte van paris. als ghemeenlike gaen sal inde stede van Curtrike Jaerlix
telken daghe vanden paiemente De welke eruelike Rente oste ende katheline voers. hebben beset ende bewijst willem(m)e van vle[u]eke voers. of
den ghenen die dese p(rese)nte l(ett)ren bringhen sal Jaerlix te heffene ende te Reekene up haerleder huus ende erue dertoebehoerende staende
ende ligghende binden scependom(m)e vander stede van Curtrike inde Capelle strate tusschen oliuiers vanden ackere huus en(de) erue an deen
side Ende kathelinen maertins huus ende erue an dander side Te gheldene dese voers. eruelike Rente elke siaers teenen paiemente
Dats te wetene te sente maertins messe inden wintre Ende dies sal wesen deerste paiement te sente maertins messe inden wintre
eerst com(m)ende Ende also voert gheldende van Jare te Jare eruelike ghedurende ende ten voers. daghe Vander welker erueliker Rente beset
ende bewijst also voerseit es oste ende katheline sijn wettelike wijf voers. ghinghen vte ende ghelensden der of wel ende wettelike naer
costume ende vsage vander stede van Curtrike te willems bouf van vle[u]eke voerenghenomt ende hi willem voers. was dertoe ghe
daen ende derin gheeruet. wel ende wettelike naer costume ene vsage vander stede van Curtrike voers. . Jn kennessen van wareden
hebben wij proefst ende scepenen voerenghenomt dese p(rese)nte l(ett)ren gheseghelt met onsen p(ro)pren seghels vte hanghende ghemaect en(de) ghe
gheuen int Jaer van gratien als mens creef dusentich drie hondert Seuene en(de) sestich den dertiensten dach in nouembre

[Dit is slechts een illustratieve weergave van de teksten in het corpus. Klik hier voor het volledige corpus met alle XML bronbestanden: C14NL.zip]