[Dit is slechts een illustratieve weergave van de teksten in het corpus. Klik hier voor het volledige corpus met alle XML bronbestanden: C14NL.zip]

Identificatie
country Belgiƫ
settlement Ronse
repository Rijksarchief Ronse
collection Geraardsbergen OLVHospitaal
idno 134 recto
Historiek
origPlace O209p
settlement Sint-Martens-Lierde
region Oost-Vlanderen
Weten alle die ghene die siin en(de) die te com(m)ene siin Dat jonfrouwe liisbet Cardenaels haer heeft onterft
wel en(de) wetteliic en(de) met voeghden van . ix . s paris siaers erfeliker rente(n) die si hadden op steue(n)s
merchs van droesbeke in die prochie van sente mertins lierde gheliic dat wettelike ghescriiften spreke(n) diere
af ghemaecht siin en(de) wel verclaren Mits den welke(n) ihan Cornuut alse sterfeliic laet es com(m)en te
desen voerscreuene(n) . ix . s paris siaers in den name van d(er) meest(er)ssen va(n) den gasthuse va(n) gheroutsb(er)ghe en(de) va(n) den selue(n) gods
huse wel en(de) te wette en(de) wetteliic der jn gheerft om(m)e der meest(er)ssen en(de) den godshuse voerghenoe(m)t
de voers. ix . s paris siaers te heffene en(de) te hebbene naer jonfrouwe liisbette(n) en(de) v(er) cateline(n) haere moed(er) liif
te(n) eweliken daghen en(de) te bestedene gheliic dat die ghescriiften spreke(n) die hare(n) wille inhouden
en(de) waer om(m)e dat siis haer heeft onterft En(de) voert heefter ihan voers al af ghedaen den he(re) en(de)
der wet dat hire sculdech af te doene bi wette naer sede costume en(de) vsage van d(er) wet van sente
m(er)tins lierde En(de) es te wetene Dat v(er) Cateline voers heeft quite gescolden al trecht dat si an die voers
. ix . s paris siaers hebben mochte naer haer liif en(de) scelt quite ten ewelike(n) daghe(n) hier ou(er) waren gherart
gaylinch piet(er) de temm(erm)an en(de) ihan van den kerchoue scepene(n) va(n) sente m(er)tins lierde en(de) ad(ri)aen gaylinch
alse meyer jnt iaer ons he(re)n alse men screef . m . CCC en(de) xliiij smanendaechs naer sac(ra)ments dach

[Dit is slechts een illustratieve weergave van de teksten in het corpus. Klik hier voor het volledige corpus met alle XML bronbestanden: C14NL.zip]