[Dit is slechts een illustratieve weergave van de teksten in het corpus. Klik hier voor het volledige corpus met alle XML bronbestanden: C14NL.zip]

Identificatie
country Belgiƫ
settlement Antwerpen
repository Rijksarchief Antwerpen
collection Boogaarden Doos 05
idno 1356 recto
Historiek
origPlace K149p
settlement Lillo
region Antwerpen
Wij heinric van gorusen Ende Johan willems sone Scepen in lillo maken Condt en(de) kenlic allen luden . dat vore ons quam willem werre v(er)lide
en(de) bekende dat hi om Een sum(m)e ghelds die hem al es vergouden v(er)coft heeft wittelike den ministe(re)n En(de) den Co(n)uente( ) vand(er) derd(er) orden(en)
s(i)nte franchiscus wonachtich jn antw(er)pe(n) viue gulden hallinghe van florenchen min Een vierendele van Enen gulden hallinghe Erfleker
Renten die michiel spithoen En(de) Peter dape sculdich waren jaerlijcs den voirscr. willem van achte ghemete(n) moers gheleghe(n) opten
ghemeyne(n) moer op lillo moer . Ende daer toe op ander half ghemet moers gheleghen jn een stede ghehete(n) die Ribben vanden welliken dit
voirs. Co(n)uente brieue hebben sprekende op drie ghemete(n) moers . Daer af es een Onderpant twe ghemete(n) lands gheleghe(n) aen tvoerscr.
moer . En(de) daer toe drie ghemete(n) lands gheleghen jn lillo tusschen heinrics lande van Orden(en) En(de) brueder Johans lande van winigheme
brueder vander derder Orden(en) s(i)nte franchiscus . Alsoe dat dese voirghen(omde) pande En(de) Onderpande gerecht pande sijn verbonde(n) tezame(n) ouer
die voirs. Erflecke Rente teghelden En(de) tegheuen alle jare vanden voirscr. michiel En(de) petre alsoe si voir Ons verliden En(de) van hare(n) nacome
linghen . den voirs. ministe(re)n En(de) co(n)uente alle jare binne(n) den vjere chinsdaghen . Voert wilcoerden en(de) gheloefden die voirghen(omde) michiel en(de) pet(er) dat
waert dat si inghebreke waren van gheldene dese voirscr. Rente alsoe dat si die niet en gouden binne(n) desen viere daghe(n) dat si dan na die
vjere chinsdaghen gheuen zouden En(de) ellic voir alle den voirs. Co(n)uente Elcs daeghs twee groete torn. alse van gherechter scout tot dat si hore
achterstelle alle hadden vergouden sonder minderinghe vander pri(n)cipaelre scout . En(de) om alle dese voirscr. vorwaerden te voldoene den voirghen(omde) Con
uente tallen daghen soe verbonden daer toe de voirs. michiel en(de) Peter te pande alle dit voirghen(omde) moer en(de) landt ghelike alst voirscr. es . Ende
om dat dit waer es soe hebben wi scepen voirghen(omd) dese l(et)ren bezeghelt met Onsen zeghelen Dit was ghedaen jnt jare Ons he(re)n( )alsmen
screef dusent driehondert sesse En(de) vijftich des dinxdaghes na mey dach

[Dit is slechts een illustratieve weergave van de teksten in het corpus. Klik hier voor het volledige corpus met alle XML bronbestanden: C14NL.zip]