[Dit is slechts een illustratieve weergave van de teksten in het corpus. Klik hier voor het volledige corpus met alle XML bronbestanden: C14NL.zip]

Identificatie
country Belgiƫ
settlement Kortrijk
repository Rijksarchief Kortrijk
collection Kerkfabriek Kortrijk, Sint-Maartens
idno 65r
Historiek
origPlace N141p
settlement Kortrijk
region West-Vlaanderen
Wii goesin t(r)oel als Proefst Ende gheraerd van haelwine gillis s[taes] daniel vanden hoghenwe[ii]ghe ende Rugger Denijs .. als scepenen
Jnde stede van Curt(ri)ke in dese tijt doen te wetene allen den ghenen die dese p(rese)nte l(ett)ren sullen sien of horen lesen . Dat Jhan de wale pieters sone de
lininweue(re) , es com(m)en voer ons en(de) heift verkent en(de) verlijt , dat fransois van coppenhole / heift Jeghen hem ghecocht en(de) welbetaelt , Tiene scellin
ghe paris. elke siaers te Renten eruelike ghedurende alsulke munte van par. als ghemeenlike gaen sal inde stede van Curt(ri)ke Jaerlix telken dagh
vanden paiementen . De welke voers. eruelike Rente . Jhan voers. heift beset en(de) bewijst fransois voers. en(de) sinen wetteliken hoire en(de) aeldinghers
wettelike besitters wesende vander erueliker Renten Jaerlix te heffene en(de) te Reekene vp siin huus en(de) erue staende en(de) ligghende binder
stede van Curt(ri)ke inde haerlebeke strate tusschen Jhan drubbels h[a]r huus en(de) erue an deene side ende boudin houers huus en(de) erue an dand(er)
side . Te gheldene dese eruelike Rente elke siaers teenen paiemente Dats te wetene telken ons(er) vrauwen daghe te half ouste Ende dies
sal wesen deerste paiement tons(er) vrauwen daghe te half ouste erst com(m)ende . Ende also voert gheldende van Jare te Jare eruelike ghedurende
ende ten voers. daghe . De welke Rente oers. beset en(de) bewijst als voers. es Jhan voers. ghinc vte en(de) gheusde der of wel en(de) wettelike
naer costume en(de) vsage vander stede van Curt(ri)ke te fransois bouf voers. / ende hi fransois was dertoe ghedaen en(de) derin gheeruet wel en(de)
wettelike naer costume en(de) vsage vander stede van Curt(ri)ke voers. Jn kennessen van wareden hebben wi proefst en(de) scepenen vorenghenomt
dese p(rese)nte l(ett)ren gheseghelt met onsen p(ro)pren seghels vtehanghende ghemaect en(de) ghegheuen int Jaer van gra[c]ien als men screef dusen
tich drie hondert seuene en(de) seuentich den achsten dach in april

[Dit is slechts een illustratieve weergave van de teksten in het corpus. Klik hier voor het volledige corpus met alle XML bronbestanden: C14NL.zip]