[Dit is slechts een illustratieve weergave van de teksten in het corpus. Klik hier voor het volledige corpus met alle XML bronbestanden: C14NL.zip]

Identificatie
country Belgiƫ
settlement *** leeg ***
repository *** leeg ***
collection *** leeg ***
idno *** leeg ***
Historiek
origPlace O098p
settlement Oudenaarde
region Oost-Vlaanderen
Dat moeten weten alle die siin ende zelen siin dat jehane van der mersch jacop [cro]ps wedue heeft ghegheuen ende gheeft bi goeder verzienichede(n)
naer haren liue pietren van huerne michiels zone en(de) willem den zeluersmet ofte welke(n) dat bringhere zal siin van den brieuenteele .v. lb groeten [tor-
no]ise
vlaenderscher mu(n)ten om bestedene naer haren liue ouer hare ziele alsoe sou hem lieden met monde gheseit heeft sonder iemene d(er) af rekeninghe(n)
te doene En(de) ware soe dat jehane(n) oer vors ofte ande(re) hier af belet daden ofte werden van gheuen in wat maniere(n) dat ware waert in deele ofte in al soe
hee[f]t jehane vors dat sou dan sculdich ware dan vors perzoene(n) ofte welke(n) van hem beeden vors dat bringhe(re) soude siin van de brieueteele .vij. lb
gro tornoise mu(n)te vors van goeder loyaler scult te gheldene ten wille van hem lieden om alt selue mede te doene dat vors es En(de) dit heeft ie[hane]
vors bekent en(de) bewijst met voghede op alt goet dat sou heeft en(de) hebbe(n) mach Orconde der arnoud hoene en(de) der goessine cabeliouwe alse sc[epenen]
in audenaerde Dit was ghedaen int jaer .m.ccc. ende .lxviij. den .vij. sten dach in septembre .


[Dit is slechts een illustratieve weergave van de teksten in het corpus. Klik hier voor het volledige corpus met alle XML bronbestanden: C14NL.zip]