[Dit is slechts een illustratieve weergave van de teksten in het corpus. Klik hier voor het volledige corpus met alle XML bronbestanden: C14NL.zip]

Identificatie
country Belgiƫ
settlement Antwerpen
repository Rijksarchief Antwerpen
collection Boogaarden Doos 05
idno 1334 recto
Historiek
origPlace K244p
settlement Antwerpen
region Antwerpen
Jnden name des vaders en(de) des zoens en(de) de[s] heilegs gheests Amen Jc jan strubolle marchtech mier senne en(de) mier v(er)stannessen en(de)
mier redenen bid(er) g(ra)tien van gode o[m] de zalecheit van mier zielen make en(de) ordine(re) mii testam(en)t en(de) mine(n) vtt(er)sten
Wille in deser manieren en(de) vorm(en) alse hier na volght Ierstw(er)f willic en(de) beghe(re) dat men ghelde mijn scout en(de) mijn on-
recht [] ghewelken diet redenlec betoghen mach / Voert ghevic in aelmoesenen om gode der capitlen van onser vrouwe(n) k(er)kke
in antw(er)pen te minen iarechtide euwelec staende xxx s den co(n)uente vanden p(re)deke(re)n in antw(er)pen te minen euweleken ia-
rechtide xxx . s den ghestichte van onser vrouwe(n) k(er)ke vorseit xy s der taflen des heilighs gheests daer xij . s den ghe
stichte van sente jorijs k(er)ke in antw(er)pen xij s der taflen des heilegs gheests daer xij s den ghestichte vand(er) k(er)ken te sente
willebords xij s den heilighen gheest daer xij s den heileghen gheest in de borch tantw(er)pen xij s der fermerien in claepdorp
xij s der fermerien inden beghinen hof xij s den nuwen gasthuise xvj s Jn doude gasthuis den arm(en) inden mont x s
den charteroesen bi antw(er)pen xij s den nonnen bi antw(er)pen xij . s jonfrouwe(n) reghten van vinni(n)ghen x s der lazarien bi antw(er)pen v . s
den witten suste(re)n in de cam(mer)st(ra)te . v . s den co(n)uente van sente b(er)nards tepitanchen iiii lb Voert gheuic kallen mine(n) jongwiue
tharen liue durende Een halster rogs siaers op mijn goed te brochem der taflen des heilighs gheests in loenhout xl . s der taflen des
heilechs gheests in Woestwesele xxx s voert gheuic margrieten en(de) katlinen wout(er)s mij(n)s vaders dochte(re) wilen was vanden acht(er)sten bedde
mijn huis ghestaen opde dilf he(re)n mechiele en(de) he(re)n heinrike den ond(er)p(ro)chiaenen xxiii s ond(er) hen beiden Elken van tweleue caplanen in
onser vrouwen k(er)ke den maetsten daert best ane bestaedt elken elken enen groten tornoysen janne minen knecht xx . s melise
minen knecht was vore onrecht en(de) in aelmoesenen xl s lijskene strubols mier docht(er) xxx lb den ambachte vanden vleeschouw(er)s
xl. s Vort mijn ombekent recht settic iij lb tebekeerne daer ics best ghewaert si bi ane mijn ziele . Om ghebet tegane xl s den
conuente vanden mind(er)bruden in mechelue ij s grot(er) torn den co(n)uenten vanden austinen en(de) vanden witten brude(re)n daer el-
ken van hen vj s g(ro)t(en) torn / Van desen testam(en)te make jc en(de) ordene(re) mine executore he(re)n janne minen sone den priest(er) marsoeten
mijn wijf m(er)soeten van edenghem wilen nouts wijf van edenghem en(de) margrieten harre docht(re) jnd(er) welk(er) hande jc sette en(de) op-
draghe alle mijn goed rurende en(de) onrurende ende dat jc laten sal na mijn lijf en(de) dat v(er)binde ic daertoe tenen pande / Voert
ordine(re) jc en(de) wille dat ware ieman van minen erfghenam(en) die dit testam(en)t wed(er)seide ofte breken woudein enen dele ofte in altema
le / dat hi die dat dade en gheen ghedeel noch recht en hebbe in enegherhande goed dat ic laten sal na mijn lijf maer dat van sinen
ghedele heffe en(de) hebbe dene heleft de biscop van cam(er)ike / en(de) dand(er) heleft de h(er)toghe van braband en(de) dat si daer om(m)e mijn testa
ment selen doen voertgaen / En(de) ic bidde minen vorseiden executoren dat si dit testam(en)t ghelden en(de) voldoen also ic hen betrouwe /
Voert biddic bescheidenen lieden mijn he(re) mijn he(re)n clause van wineghem ridd(er) en(de) he(re)n janne draken scepenen jn
Antw(er)pen dat sie hoer seghele hanghen willen ane dit testam(en)t om de meerre sek(er)heide / En(de) wi claus van win(n)eghe(m)
ridder en(de) jan drake scepenen vorseit om de bode en(de) tv(er)lien jans strubols vorseit hebben onse seghele ane dit testa
ment ghehanghen jn kennessen der waerheit. Ghegheuen jnt jaer ons he(re)n alsm(en) screef m . ccc viere en(de) derttech in sen-
te mechiels daghe des archangels

[Dit is slechts een illustratieve weergave van de teksten in het corpus. Klik hier voor het volledige corpus met alle XML bronbestanden: C14NL.zip]